Kredi kullanmak isteyenler nelere dikkat etmeli?

Kredi alırken taraflar arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşmeyle, bir taraftan borç vermeyi, diğer taraftan aldığı parayı faizi ve komisyonuyla geri ödemeyi kabul eder. Peki kredi alırken nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli?

KREDİ NEDİR?

Kredi; kişi ve kuruluşlara bir bedel karşılığı verilen borç paradır. İhtiyaçlar kredi ile karşılandığında ödemeler ertelenmiş olur. Kredi alan bir kişi borcunu faiziyle birlikte, gelecekte elde edeceği gelirle ödemeyi kabul etmiş olur. Üstelik borcun geri ödeme süresi ne kadar uzun tutulursa ödenecek toplam miktar da o kadar artar.

KREDİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bireylerin ve ailelerin kullandıkları kredi çoğunlukla bireyseldir. Kişilerin ticari amaç dışında kalan her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için verilen bu krediye tüketici kredisi de denilmektedir. Bireysel kredileri bankalar, kişinin ihtiyacına ve talebine uygun olarak ya da kullanım amacına göre kendilerinin belirledikleri farklı isimlerle (tatil, eğitim, evlilik, konut) verebilmektedir.
Kredi alırken kredi veren kurum ile kredi alan arasında kredi sözleşmesi yapılır. Bu sözleşmeyle, kredi veren kurum belirli bir kredi limiti dâhilinde müşterisine kredi yani borç vermeyi taahhüt eder. Kredi alan ise borç aldığı parayı faizi ve komisyonuyla beraber geri ödemeyi kabul eder.
Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Tüketici kredisi sözleşmesinde aşağıdaki hususlar yer alır:
• Tüketici kredisi tutarı
Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı
• Faizin hesaplandığı yıllık oran
• Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı
• Kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranı
• İstenecek teminatlar
• Ödemelerin gecikmesi hâlinde uygulanacak gecikme faiz oranı (Gecikme faizi, tüketici kredisi faiz oranının yüzde otuzundan fazla olamaz.)
• Borçlunun temerrüde düşmesi, yani borcunu ödeyememesi durumunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlar
• Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar
• Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar.

KREDİ ALMADAN ÖNCE SOR!

Kredi almadan önce farklı finansal kurumlarla görüşerek şartlarını öğrenin ve karşılaştırın:
• Kredi çeşitleri nelerdir?
• Kefil gerekiyor mu?
• Faiz oranları nelerdir?
• Kredi masrafları nelerdir?
• Ödemelerde gecikme olursa maliyeti nedir?
• Kredinin onaylanma ya da red süreci ne kadar zaman almaktadır?
• Kredi başvurusu yaparken gereken evraklar nelerdir?

KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT!

Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. İşte kredi öncesi dikkat etmeniz gerekenler:
• Banka, kredinin alınması aşamasında size, kredinin toplam maliyetiyle ilgili bilgi verir. Toplam maliyeti, farklı kredi tekliflerini karşılaştırmak için kullanabilirsiniz.
• Kredi talebiniz banka tarafından reddedildiyse, banka size bu durumu ücretsiz olarak bildirir.
• Belirsiz süreli kredi sözleşmesi dahilinde bir borcunuz varsa, banka, dönem sonunda yollayacağı hesap özetiyle sizi bilgilendirir.
• Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde, akdi faiz oranı dışındaki sözleşme maddelerinde bir değişiklik meydana gelirse, banka size 30 gün önce bu durumu bildirir. Değişikliği kabul etmemeniz halinde, bankadan sözleşmenin feshini talep edebilirsiniz.
• Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde, sözleşmenin feshine dair bir süre belirlenmemişse, bankaya bildirimde bulunarak sözleşmenizi feshedebilirsiniz.
• Sözleşmenizde, feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmişse, bu sürenin 1 aydan daha uzun olmadığını kontrol edin. Bu durumda, sözleşmenizi feshetmek için belirtilen süreden önce, bankaya fesih isteğinizi bildirmeniz gerekir.
• Sözleşmenizde bankaya fesih hakkı tanınmışsa, banka sözleşmenizi feshetmeden en az 2 ay önce, size fesih talebini bildirir.
• Banka, haklı nedenlerin varlığı halinde, bildirim süresine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmenizi feshedebilir. Banka, bilgilendirmenin mümkün olduğu durumda fesihten önce, olmadığı durumda fesihten hemen sonra size bilgi aktarır.
• Kredi kullanmanız sonucunda ortaya çıkacak faiz, kâr payı oranı ve ücretle ilgili detaylı bilgilere, bankanın internet sitesinde bulunan hesaplama araçlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.
• Banka ya da tüketici, söz konusu tüm bilgilendirmeleri, yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısıyla (Bilginin değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan, bilgiye ulaşılmasına imkân veren; kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilir.

Kredi notu nasıl yükseltilir? Yapmanız gerekenler burada!Kredi notu nasıl yükseltilir? Yapmanız gerekenler burada!Maddi kaynaklarınız yeterli değil ve kredi mi çekmek istiyorsunuz? Kredi notunuz düşükse endişelenmeyin! Bankacılık işlemlerinizde uygulayacağınız bazı adımlarla kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. İşte kredi çekebilmek için yapmanız gerekenler...

 

Etiketler sözleşme faiz borç
Yorumlar
Kalan Karakter 800