Hangi tür sigorta poliçesi size daha uygun? Birikimli hayat mı yoksa yıllık hayat poliçesi mi?

"...Sevdiklerinizi yani eşinizi ,çocuklarınızı mutlaka güvence altına alın ve hayat sigortası yaptırın ki sizin yokluğunuzda manevi kaybın yanında maddi kayıp yaşamasınlar..."

Güncelleme:

Bu konuda uluslararası alanda değişik görüşler vardır.  Yıllarca, toplamda 36 yıl sigorta sektöründe bulunan ve sigorta hayatına Amerika da başlamış biri olarak benim görüşüm, uzun dönemli olarak poliçenizi tutmak…  İçinde birikimin olmasını isterseniz birikimli hayatı tercih etmenizi tavsiye ederim. Birikimli hayat primleri daha yüksek olmasına rağmen, primler sabit ve içinde birikim vardır. Diğer bir görüş ise  yıllık hayat poliçesi alıp aradaki prim farkını diğer yatırım aracında değerlendirmektir.

Geçen yazımızda birikimli hayat sigortalarından bahsettik. Hatırlanacağı üzere, sizlere vefat teminatı sağlayabileceği gibi birikim imkanı da sağlar.  Bunun yanında yıllık hayat sigortasında sadece vefat teminatı sağlayan poliçelerde var. Bu poliçeler sadece vefat halinde devreye girer, poliçenin içerisinde birikim yoktur. Fakat pirimleri birikimli hayat sigortasına nazaran daha düşük pirimlerle vefat teminatı sağlayabilir. Kısa dönemli kredi borcu olması durumunda, kredi süresince vefat teminatı sağlar. 

Yıllık hayat sigortası olarak adlandırdığımız bu poliçeler de yıllık olarak yapılacağı gibi beş yıl, on yıl hatta yirmi yıl primleri sabit olacak şekilde vefat teminatı sağlayabilir. Fakat dönem sonunda primleriniz artar.

Amerika da yapılan istatistiklere göre sigortalıların sadece %3 civarı vefat teminatından yararlanır. Çünkü ucuz başlayan bu yıllık hayat sigortası,  yaşınız ilerledikçe artar ve içinde birikim de yoktur. Hatta  birikimli hayat primlerini de geçer. Bu açıdan daha gençken ve sağlıklı iken sabit primli hayat sigortasını almanızı öneririm.

Şimdi birazda poliçeyi yapan satış kanallarını gözden geçirelim. Poliçeyi alırken mutlaka konusunda uzman, sizin menfaatlerinizi ön planda tutan aracı ile çalışmanızı öneririz. Ağırlıklı olarak bankalar alınan kredi karşılığında sizden yıllık hayat sigortası almanızı talep edebilirler, hatta mecbur kılabilirler. Nedeni ise almış olduğunuz borcun, vefat halinde krediyi geri ödenmesini sağlamaktır.

Bankadan yapılan hayat sigortalarında ağırlıklı olarak krediyi onaylamak açısından detaya girmeden hayat sigortaları yapılmaktadır. Burada tüketici derneklerine gelen en fazla şikayetler vefat halinde, müracaat formunda eksiklerin veya yanlış beyanların olmasından dolayı vefat teminatının ödenmemesidir. Bunun için mutlaka ve mutlaka müracaat formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve ıslak imzalı bir kopyasını da kendinizin alması gerekir.

Krediyi veren bankaların bu poliçeyi vermesindeki asıl amaç yine vefat halinde kredi borcunun kapanması içindir. Yani daini mürtehin olarak banka poliçede yer alır.

İlk aşamada bankanın kalan borcu ödenir. Kalan kısmı ise sigortalının varislerine devreder. Müracaat formunda detaylı olarak hayat sigorta poliçesinden gelecek meblağın varis isimlerinin ilk varis mi ikinci varis mi diye belirtilmelidir. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta varislere poliçe yapılırken bilgilendirilmesidir.  Vefat halinde varisler, bankanın ödemesinden kalan kısmı takip edip bankadan talep etmelidir.  Poliçeyi yapan aracı kurum sigortalıya yardımcı olup bilgilendirmeli ve varislere ödemesini sağlamalıdır. 

Bu konuda kısaca örnek verirsek; diyelim ki bankadan Yüzbin TL' lik kredi aldınız. Banka da size borcunun karşılığında vefat halinde ödenmesi için Yüzbin TL' lik hayat sigortası verdi. Siz primleri ödemeye devam ederken örneğin beş yıl sonra vefat durumu hasıl oldu ve bankaya olan borcunuz Elli bin TL' ye indi.  Hayat sigorta teminatınız halen Yüzbin TL' de olduğu halde, banka kendi borcu olan kalan Ellibin TL'yi( daini mürtehin ) tahsil eder. Banka mutludur ama arta kalan vefat teminatı takip edilmediğinden bankada bekler. Daha sonra hazineye devredilir.

Basında çıkan yazılarımızda, geçen yıllarda milyonlarca TL’nin hazinede alıcı beklediği konusunda uyarmıştık.  Bu tür durumları yaşamamak adına hayat sigortası poliçesi alırken mutlaka işini profesyonelce yapan aracı kurumlardan görüş ve teklif alınması gerekir. 

Banka hiçbir şekilde poliçeyi kendisinden almanız için zorunlu tutamaz . Sadece daini mürtehin olarak poliçede ismini koydurur.

 Sevdiklerinizi yani eşinizi ,çocuklarınızı mutlaka güvence altına alın ve hayat sigortası yaptırın ki sizin yokluğunuzda manevi kaybın yanında maddi kayıp yaşamasınlar.

 Poliçeniz yaptırırken size tavsiyemiz;  bilinçli tüketici olarak ihtiyacınızı belirleyin ve iyice araştırıp hakkınızı koruyun.

Detaylı bilgi için:

tcagatay@cagataybroker.com

www.cagataybroker.com

www.cagataybroker.com.tr

Taner Çağatay kimdir?

Florida Atlantic Üniversitesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Ekonomi masterını tamamladıktan sonra staj için sigorta sektörüne girdi. Bu sektorde uzun yıllar ABD’de çalıştıktan sonra Türkiye’de kendi şirketini kurdu. Sigorta ve reasürans brokerliği ile elementer, hayat branşlarında hizmet veriyor. Çağatay ayrıca Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyonu Başkanı olarak tüketicilerin sorunlarına yardımcı olmaktadır.

Yorumlar
Kalan Karakter 800