Kobiler hangi kredileri kullanabilir?

KOBİ kredileri, nakdi krediler ve gayri nakdi krediler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki, esnaf kredisi olarak da adlandırdığımız kobi kredisini kullanmak isteyenler, hangi durumda neyi tercih etmeli?

Kobi kredisi, büyük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine yardımcı oluyor. KOBİ’ler, işletmelerini büyütme adına finansal desteğe ihtiyaç duyduklarında, esnaf kredisi imdada yetişiyor. Elbette bu süreçte önemli olan bazı noktalar var. Kredinin maliyeti, vadesi, geri ödeme şekli dikkate alınmalı. KOBİ’ler, ihtiyaçları doğrultusunda hangi krediye başvurmaları gerektiğini bilmeli ve en uygun krediyi bulmak için kredi karşılaştırması yapmalı.

Nakdi ve gayri nakdi olarak ikiye ayrılan kobi kredilerinin türleri hakkında bilgi sahibi olarak, sizin için en doğru olanı bulabilirsiniz.

KOBİ'LER İÇİN NAKDİ KREDİLER:

Rotatif krediler: Bankalardan teminat karşılığında kısa vadeli para ihtiyaçlarını karşılamak için alınır. İşlem,  günlük faiz üzerinden yapılır. Piyasadaki dalgalanmalar, faiz oranlarında günlük değişkenlik gösterebilir. Bu kredi türünde tahsilata bağlı olarak günlük kapamalar veya ihtiyaca göre günlük kullanımlar gerçekleşebilir.  Nakit akışına bağlı olarak ödenecek faizin de kontrol edilebildiği bir üründür. Rotatif Kredilerin faizi Ocak-Mart dönemi için Mart ayı sonunda, Mart-Haziran dönemi için Haziran ayı sonunda, Haziran-Eylül 43 dönemi için Eylül ayı sonunda ve Eylül-Aralık dönemi için Aralık ayı sonunda ödenir. Anapara, belirlenen vade içerisinde istenen tarihlerde ödenebilir.

Taksitli krediler: Uzun vade ile alınan bir kredidir. İşletmeyi büyütmek ve geliştirmek adına kullanılabilir. İhtiyaçlar doğrultusunda Türk Lirası, Dolar veya Euro olarak kullanılabilir. Atlık ve eşit taksitlerle ödeme yapıldığı için düzenli nakit akışına sahip işletmeler için uygundur.

Spot krediler: Değişen piyasa koşullarına karşı faiz oranının belirlenen vadeye kadar sabit kaldığı bir kredi türüdür. Hangi vadede ne kadar faiz ödeneceği kredinin kullanıldığı gün belirlenir. Spot kredide erken ödeme olanağı yoktur. Kredi, vadenin ödeneceği son tarihe kadar açık kalır.

İskonto kredileri: Kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, eldeki ileri vadeli ticari çek/senetlerin piyasa faizleri üzerinden bugünkü değerinin hesaplanarak kullanıldığı, vadesi en az 7 gün, en fazla 1 yıl olan bir kredi türüdür. Vadesinden önce kapama seçeneği bulunmaktadır.

Hazır hesap: Kısa süreli ihtiyaçlar için hesapta sürekli kullanılabilir bir tutarın var olduğu bir kredi türüdür. Vergi, çek veya fatura gibi ödemelerin gecikmemesi için hesapta para bulunmasa bile ödemeler yapılır, hesaba para yatmasıyla kredi otomatik olarak kapanır.

POS Temlik kredisi: Belirli bir banka ile blokeli çalışan üye işyeri olmanız halinde, bloke hesaplarınızda bulunan tutarların temlik alınması karşılığında, şirketinize nakit kredi limiti tahsis edilmesi ve kullandırılmasına dayanan nakdi kredi türüdür.

KOBİ Proje kredileri: Yatırım finansmanı için 7 yıl vadeye kadar kullanılabilen bir kredi türüdür. Toplam yatırımın yüzde 75’i finanse edilebilir. Kredinin yüzde 50’si kadar tutar, Kredi Garanti Fonu kefaleti temin edilmektedir.

Esnaf kredisi almanın şartları ve istenen belgelerKOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ihtiyaçlarını karşılamak adına esnaf kredisine nasıl başvurabilir? İşte şartları ve istenen belgeler…

 KOBİ'LER İÇİN GAYRİNAKDİ KREDİLER:

Teminat Mektupları: Şirketin faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap olunan kişi ve kurumlara hitaben banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden garanti mektubudur. Taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda mektubu düzenleyen banka, sözleşmede belirtilen zarar tutarını ödemeyi taahhüt eder. İşin mahiyetine bağlı olarak mektup süreli veya süresiz olabilmektedir. Örneğin; mal alımı sırasında tedarikçiler satış yaptıkları firmaları tanımadıkları zaman bir banka garantisi talep edeceklerinden teminat mektupları burada çözüm oluşturacaktır.

Akreditif: İthalat işlemlerinde mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif iş- lemi, ithalatçının ihracat yaptığı ülkedeki alıcının talebine dayanarak bir banka aracılığı ile ayrıntıları verilmiş bir malın veya hizmetin ihracatçıya ödeme yapılması yönündeki şartlı bir taahhüttür.

Harici Garanti: Garanti mektupları, teminat mektupları ile hukuki açıdan aynı türden belgeler olmakla birlikte genelde yabancı para birimleri üzerinden düzenlenir. Bunun da nedeni, muhatabın yurtdışında bir firma olması ya da taahhüt edilen işin uluslararası niteliği olması ve bu yüzden mektubun yabancı para birimi üzerinden talep edilmesidir.

Kabul Kredisi: İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vadesinde ödeneceğinin bir banka tarafından garanti edilmesiyle ithalatçıların vadeli mal alımına olanak sağlanmaktadır.

Referans Mektubu: Genellikle inşaat taahhüt işleri ile uğraşan şirketlerin kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılımları için düzenlenen bir üründür.

Yorumlar
Kalan Karakter 800