Gelecekteki İş Dünyası İçin İhtiyaç Duyacağınız Beceriler

Aşağıda, gelecekteki iş dünyasında daha yüksek istihdam olasılığı, daha yüksek gelir ve iş tatmini ile ilişkili 56 temel beceri bulunuyor.

McKinsey Global Institute tarafından yapılan araştırma, işin geleceğini ayrıntılı olarak inceledi.

Bu işler, yapay zekâ gibi teknolojiler tutundukça hem kaybedilecek hem de kazanılacak türden işleri içeriyor.

Çalışma, el becerilerine duyulan ihtiyaç azalırken, teknolojik, sosyal ve daha yüksek bilişsel becerilere olan talebin artacağını gösteriyor.

Aşağıda, gelecekteki iş dünyasında daha yüksek istihdam olasılığı, daha yüksek gelir ve iş tatmini ile ilişkili 56 temel beceri bulunuyor.

Vatandaşların çalışma yeteneklerini geleceğe hazır hale getirmek için yeni becerilere ihtiyaçları olacak. Ama hangileri? 15 ülkede 18.000 kişiyle yapılan bir anket, hükümetlerin bu özelliklere öncelik vermek isteyebileceklerini gösteriyor.

Dijital ve yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasını dönüştürdüğünü ve günümüz işgücünün yeni beceriler öğrenmesi ve yeni meslekler ortaya çıktıkça sürekli uyum sağlamayı öğrenmesi gerektiğini biliyoruz. COVID-19 krizinin bu dönüşümü hızlandırdığını da biliyoruz. Bununla birlikte, yarının çalışanlarının ihtiyaç duyacağı belirli beceriler konusunda çok da net değiliz.

McKinsey Global Institute tarafından yapılan araştırma, otomasyon, yapay zekâ ve robotik varlığını sürdürdükçe yaratılacak işlerin yanı sıra kaybedilecek iş türlerine de baktı. Ve sonuç olarak giderek daha önemli hale gelecek olan üst düzey becerilerin türünü çıkardı. Temel bilişsel becerilerin yanı sıra manuel ve fiziksel becerilere duyulan ihtiyaç azalacak, ancak teknolojik, sosyal ve duygusal ve daha yüksek bilişsel becerilere olan talep artacak.

Hükümetler vatandaşlarının bu alanlarda gelişmesine yardımcı olmaya isteklidir, ancak ihtiyaç duyulan beceriler konusunda daha kesin olmadan müfredat ve en iyi öğrenme stratejilerini tasarlamak zordur. İyi tanımlanmayan şeyleri öğretmek zordur. 

Bu nedenle, tanımların şekillenmesine yardımcı olacağı ve iş dünyası için geleceğe hazır vatandaşların becerilerine katkıda bulunabileceği bir araştırma yapıldı. Araştırma, tüm vatandaşlara fayda sağlayacak 56 temel beceriyi belirledi ve bunlarda daha yüksek yeterliliğin daha yüksek istihdam olasılığı, daha yüksek gelir ve iş tatmini ile zaten ilişkili olduğunu gösterdi.

Vatandaşlar İçin Temel Becerilerin Tanımlanması

Bazı işler elbette uzmanlaşacak, derinleşerek uzmanlık alanlarına ayrılacaktır. Ancak daha otomatik, dijital ve dinamik bir işgücü piyasasında, tüm vatandaşlar, çalıştıkları sektör veya meslekleri ne olursa olsun, aşağıdaki üç kriteri yerine getirmelerine yardımcı olacak bir dizi temel beceriye sahip olmaktan fayda görecektir:

 • Otomatik sistemler ve akıllı makineler tarafından yapılabileceklerin ötesinde değer katmak
 • Dijital ortamda çalışmak
 • Sürekli olarak yeni çalışma biçimlerine ve yeni mesleklere uyum sağlamak

Bu temel becerilerin neler olabileceğini tanımlamak için akademik araştırmalar ve McKinsey'nin yetişkin eğitimlerindeki deneyimini kullanıldı. Dört geniş beceri kategorisinden (bilişsel, dijital, kişilerarası ve liderlik) başlanıp ardından bu kategorilere ait 13 ayrı beceri grubu belirlendi. Örneğin; iletişim ve zihinsel esneklik, bilişsel kategoriye ait iki beceri grubuyken takım çalışması etkinliği kişilerarası kategoriye aittir.

Geleceğin Mesleklerinde Başarılı Olmak İçin Gereken 56 Beceri

56 farklı yetenek unsuru, 13 beceri grubu ve 4 kategori

BİLİŞSEL:

Eleştirel Düşünce

 • Yapılandırılmış problem çözme
 • Mantıksal akıl yürütme
 • Önyargıları anlama
 • İgili-alakalı bilgiyi arama

 

Planlama ve Çalışma Şekilleri

 • İş-plan geliştirme
 • Zaman yönetimi ve önceliklendirme
 • Çevik düşünme

İletişim

 • Hikâye anlatma ve topluluk önünde konuşma
 • Doğru soruları sormak
 • Mesajları sentezlemek
 • Aktif dinleme

 

Mental Esneklik

 • Yaratıcılık ve hayal gücü
 • Bilgiyi farklı bağlamlara uyarlama
 • Farklı perspektifler edinme
 • Kolay uyum sağlama
 • Öğrenme becerisi

 

KİŞİLERARASI:

Sistemleri Mobilize Etmek

 • Rol modeli olma
 • Kazan-kazan şeklinde uzlaşma
 • İlham veren bir vizyon geliştirme
 • Organizasyonel farkındalık

 

İlişki Geliştirmek

 • Empati
 • Güven yaratmak
 • Tevazu
 • Sosyallik

 

Takım Çalışması Etkinliği

 • Dahiliyeti gözetmek
 • Farklı karakterleri motive etme
 • Uyuşmazlıkları çözmek
 • Kolaborasyon
 • Koçluk
 • Güçlendirme

 

LİDERLİK:

Öz Farkındalık ve Özyönetim

 • Kendi duygularını ve tetikleyicilerini anlamak
 • Öz kontrol ve regülasyon
 • Kendi güçlü yönlerini bilmek
 • Bütünlük
 • Öz motivasyon ve refah
 • Özgüven

Girişimcilik

 • Cesaret ve risk alabilme
 • Değişim ve inovasyonu teşvik etme
 • Enerji, tutku ve optimizm
 • Tutuculukları yıkma

 

Hedefe Ulaşmadaki Başarı

 • Sahip olma hissi ve kararlılık
 • Başarı odaklılık
 • Metanet ve süreklilik
 • Belirsizliklerle baş edebilme
 • Kişisel gelişim

 

DİJİTAL:

Dijital Akıcılık ve Vatandaşlık

 • Dijital okuryazarlık
 • Dijital öğrenme
 • Dijital kolaborasyon
 • Dijital etik

 

Yazılım Kullanma ve Geliştirme

 • Programlama bilgisi
 • Data analizi ve istatistik
 • Sayısal ve algoritmik düşünme

 

Dijital Sistemleri Anlama

 • Data okuryazarlığı
 • Akıllı sistemler
 • Siber güvenlik okuryazarlığı
 • Teknik çeviri ve etkinleştirme

'Kaynak'

Çocuklar Para Kavramıyla Hangi Yaşta Nasıl Tanışmalı? Çocuklar para kavramıyla hangi yaşta, nasıl tanışmalı? Ebeveynlere düşen rol nedir? İşte siz birkaç tüyo:

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store