Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı Ne Kadar?

ILO ile TÜİK’in ortak çalışmasıyla hazırlanan “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü: Türkiye Uygulaması Raporu” çevrim içi seminerle kamuoyuna sunuldu. Peki cinsiyete dayalı ücret farkı ne kadar oldu?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortak çalışmasıyla “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” programı kapsamında, cinsiyete dayalı ücret farkı hesaplandı ve  “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü: Türkiye Uygulaması” başlıklı rapor ortaya çıktı. Yapılan açıklamada; bu çalışmanın amacının, Türk kadınlarının çalışma koşullarını iyileştirmek olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonucuna göre; 

  • 2018 yılında cinsiyete dayalı ücret farkı %15.6
  • Çocuğu olan ve olmayan kadınlar arasında ücret farkı %11 olarak hesaplandı.
  • Ücret farkı, yaşa göre artış göstermektedir. Çalışma yaşamının başlarında düşük seyrederken (yüzde3,8), 40’lı yaşlarda kadınların aleyhine dikkat çekici düzeyde artmakta (%25,9), izleyen yaşlarda bu yüksek düzeyini korumaktadır.
  • İlkokul ve altı eğitim düzeyine sahip ücretli çalışanlar arasında cinsiyete dayalı ücret farkı en yüksek düzeyde (%38,6) iken, yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyine sahip çalışanlarda (%15,8) en düşük düzeydedir.
  • Cinsiyet ücret farkını ücretli çalışan kadınların ve erkeklerin farklı eğitim düzeylerinde ve sektörlerde yoğunlaşmasından kaynaklanabilecek etkilerden kurtarmak amacıyla hesaplanan faktör bazlı cinsiyete dayalı ücret farkı ortalama %21.1'dir.
  • Annelerin ücret düzeyi babalar ile kıyaslandığında ise ücret farkı, annelerin aleyhine %19 düzeyindedir.

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı Nedir?:

Cinsiyete dayalı ücret farkı, işgücü piyasasında ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışan tüm kadınlar ve tüm erkeklerin ortalama ücret düzeyleri arasındaki farkı ölçer. Bu fark aynı işi yapan ve aynı özelliklere sahip bir erkek ve bir kadın çalışan arasındaki ücret farkı olmayıp, çalışan bütün kadın ve erkek çalışanların ortalama ücret düzeyleri arasındaki farktır.

TÜİK'in yaptığı açıklama şu şekilde: 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), uzun yıllara dayanan ortak çalışmalarına Ocak 2020’de imzalanan bir işbirliği protokolüyle yeni bir ivme kazandırmıştır. “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” programı kapsamında, Türk kadınlarının çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanmasını hedef alan bu protokol vasıtasıyla, altı aylık yoğun bir çalışma süreci sonunda “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü: Türkiye Uygulaması” başlıklı rapor ortaya çıkmıştır.

Türkiye'deki cinsiyetler arası ücret farkının resmi olarak hesaplanmasına yönelik yeni bir metodolojinin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada Hanehalkı İşgücü Anketi, Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, Kazanç Yapısı Anketi ve idari kayıtlar dahil olmak üzere çeşitli veri kaynakları kullanılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 5. (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve 10. (Eşitsizliklerin Azaltılması) hedefleri açısından bakıldığında da, söz konusu çalışmanın ve nihai raporun önemli veri ihtiyaçlarına ışık tuttuğu söylenebilmektedir.

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı (Gender Wage Gap-GWG), erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanmaktadır. Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı, işgücü piyasasında çalışan erkekler ve kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin bir ölçüsüdür. Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı’nın hesaplanması, çalışma yaşamındaki eşitsizliklere ilişkin mevcut durumun tespit edilmesine, bu konudaki değişim ve gelişim alanlarının sektör, meslek grubu, eğitim düzeyi ve benzeri farklılıklara göre izlenmesine ve değerlendirme yapılabilmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önem taşımaktadır.

Bu raporda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi arasında yapılan işbirliği protokolü ile Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı, farklı veri kaynakları kullanılarak yeni bir yaklaşımla hesaplanmıştır. Protokol kapsamında, danışman öğretim görevlisi ile birlikte çalışan Türkiye İstatistik Kurumu'nun konuyla ilgili uzmanları ve ILO Türkiye Ofisi uzmanları tarafından söz konusu ücret farkının hanehalkı temelli veri kaynaklarından hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılmış olup, ilgili gösterge Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları kullanılarak hesaplanmıştır. Bu veri seti kullanılarak, Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı farklı kırılımlarda ve faktör ağırlıklı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca literatürde önemli bir yeri olan "Annelik Ücret Farkı"na ilişkin gösterge hesaplanarak raporda yer almıştır. Geliştirilen bu yeni hesaplamada bu alandaki uluslararası metodolojik gelişmeler, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) tavsiyeleri ve ülke uygulamaları dikkate alınmıştır.

Taraflar arasındaki işbirliği kapsamında söz konusu rapor, 30 Eylül 2020 tarihinde açılış konuşmalarının Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı V. Ahmet Kürşad DOSDOĞRU ile ILO Türkiye Direktörü Numan ÖZCAN tarafından yapıldığı, Türkiye İstatistik Kurumu’nda İşgücü Girdi Göstergeleri Grup Başkan V. olarak görev yapan Hüseyin Tancan KALE ve Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emel MEMİŞ’in panelist olarak katılım sağladığı çevrimiçi bir seminerle kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store