Emeklilere kritik uyarı: Haklarınız zaman aşımına uğrayabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağkur emeklilerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. SGK, emeklilerin belirli haklarını kaybetmemek için hak düşürücü süre uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı

Güncelleme:

Emekli aylıklarının zaman aşımına uğramaması için emeklilerin SGK ile sürekli iletişimde kalmaları ve haklarını yakından takip etmeleri gerekiyor. Hak kaybını önlemek adına zamanında başvuru yapmak ve gerekli belgeleri sunmak, kritik adımlar arasında yer alıyor.

5510 sayılı kanun ve haklar

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 97. maddesi kapsamında, SSK, Bağkur ve kamu görevlisi olarak sigortalı olan kişiler için meslek hastalığı, iş kazası, vazife malullüğü ve ölüm gibi durumlarda bağlanması gereken aylık ve gelirlerde zaman aşımı mekanizması bulunuyor.

Bu mekanizma, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde talep edilmeyen kısımların süresinin dolacağını belirtmektedir. Eski sosyal güvenlik kanununa göre, beş yıl içinde alınmayan gelir ve aylıklar zaman aşımına uğradı. Ancak, 5510 Sayılı Kanun'da yapılan düzenlemelerle, SGK'ya yapılan başvurunun haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar için bu hüküm uygulanmıyor. Dolayısıyla bu kişilerin gelir ve maaşlarının ödenmesi, yazılı başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren gerçekleştirilecektir.

Birikmiş ödemeler ve yeni düzenlemeler

2008'den önce SSK ve Bağkur'lu kişiler, gelir ve aylıklarını beş yıl içinde almazlarsa herhangi bir ödeme talebinde bulunamıyorlardı. Ancak, 2008'den sonra bu kural değişti ve bu tür zaman aşımı uygulamaları kaldırıldı. Bu nedenle, 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki kişiler, geçmişte alamadıkları gelir ve aylıkları daha sonra talep ettiklerinde tüm birikmiş ödemelerini alabilecekler.

Durum

Açıklama

Zaman Aşımı Süresi

Hak elde edildiği tarihten itibaren 5 yıl

5510 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

Başvurunun haklı bir nedene dayandığı ispatlandığında zaman aşımı uygulanmıyor

Eski ve Yeni Kurallar

2008 öncesi zaman aşımı geçerliydi, 2008 sonrası kaldırıldı

Birikmiş Ödemeler

2008 sonrası dönem için talep edilen tüm birikmiş ödemeler alınabilir

Emeklilerin dikkat etmesi gerekenler

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerinin zaman aşımı nedeniyle hak kaybına uğramamaları için sürekli olarak SGK ile iletişimde kalmaları, haklarını yakından takip etmeleri ve gerekli başvuruları zamanında yapmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle, prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve hak edilen diğer sosyal güvenlik ödemeleri konusunda bilgi sahibi olunması büyük önem taşıyor. Bu yeni düzenleme ve uyarılar, emeklilik haklarının korunması adına kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Emeklilerin, hak kaybı yaşamamak için dikkatli ve bilinçli olmaları gerekiyor.

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800