Ev, kadını işten koparıyor mu? Kadın istihdamı için iki kriter!

Genç Kadın İstihdamı araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmayla, kadınların çalışma hayatlarını sonlandırmalarının başlıca nedeni ile iş gücüne katılımları için yeterli iki temel kriteri de saptandı.

Türkiye’de genç kadınların istihdam sorunlarına ilişkin araştırma kapsamında 18-35 yaş arası 1.506 üniversite mezunu kadınla anket gerçekleştirildi. Araştırmada ev içi sorumluluklar ve iş gücüne katılım arasındaki ilişkiye işaret eden birden çok bulgu yer aldı.

Katılımcıların önemli çoğunluğunun bir çalışma deneyimi bulunuyor. Şu anda iş gücüne katılmamış olanların ise yalnızca %6'sı hiçbir koşulda ileride çalışmayı düşünmüyor. Çalışmayan kadınların son işlerinden ayrılmasının sebepleri incelendiğinde ev içi sorumlulukların payının diğer sebeplere kıyasla yüksek seyrettiği görülüyor.

Evdeki iş engeli

Esnek çalışma ve kreş desteğinin üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak faktörlerden biri olduğu da araştırma bulguları arasında. Bununla birlikte, zaman zaman veya tümüyle evden çalışan kadınların %41'i "ev içi sorumluluklarından dolayı tümüyle işine odaklanamadığını" ifade ediyor. Bir başka deyişle toplumsal iş bölümü, kadınlar istihdam edildiklerinde de hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Girişimci kadın olmak

Araştırmaya katılan çocuk sahibi katılımcıların %28’i, doğum izninden sonra işyerine uyum sorunu yaşadığını, tüm katılımcıların %52’si ise işyerinde erkeklerin yükselme konusunda daha avantajlı olduğunu söylüyor. İş hayatındaki mevcut dezavantajlara rağmen, kendi girişimini kurmak isteyen ve dijital becerilerini geliştirmek isteyen katılımcıların oranı hayli yüksek.

Dijital becerileri sınırlı 

Sahip olunan dijital beceriler incelendiğinde çoğunluğun temel düzeydeki bilgisayar becerilerine (e-posta göndermek, Microsoft Office programlarını kullanmak, video konferanslara katılmak, dijital pazarlama ve sosyal medya becerilerine hakim olduğu görülüyor. Bununla birlikte, katılımcıların programlama dili kullanmak, yapay zekâ/makine öğrenmesi gibi daha ileri düzeydeki dijital becerilerle ilgili yetkinlikleri sınırlı.

Çalışmayan kadınlar ve ev kadınları nasıl emekli olabilir?Çalışmayan kadınlar ve ev kadınları nasıl emekli olabilir?Bir sağlık güvencesi bulunmayan çalışmayan kadınların ve ev kadınlarının sayısı günümüzde oldukça fazladır. Bu nedenle "Çalışmayan kadınlar ve ev kadınları nasıl emekli olabilir?" ve "Nasıl sigorta yapılır?" gibi sorular sıklıkla gündeme gelir. Peki çalışmayan kadınlar emekli olabilir mi?

 

 

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800