Davranışsal Finansta Sürü Psikolojisi

Günümüzde finansa dair bakış açısı büyük oranda değişmiştir. Bu alanda yapılan araştırmalar göstermiştir ki insan psikolojisi finansal kararların alınmasında oldukça etkili. Peki davranışsal finansta sürü psikolojisi ve yatırım ilişkisi nedir?

Finans dünyasında birçok farklı teori ve girişimler var. Geleneksel finans teorisine göre yatırımcıların amacı maksimum fayda sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda her zaman önyargısız ve rasyonel davranılır. 

Psikoloji ve finansı bir arada inceleyen bu alana ‘’Davranışsal  Finans’’ denir. Bu finans teorisinin temeli Daniel Kahneman ve Amos Tvresky’ın 1974 yılında kurmuş olduğu ‘’Beklenti Teorisi’ ile atılmış. Davranışsal finans; insan davranışlarının, hisse senetleri fiyatlarının işleyişinde, nasıl etkili olduğu ile ilgili. Finans ile psikoloji ilişkisinden önce ekonomi bilimi ile psikoloji arasında bir etkileşim olduğundan bahsetmek gerekir.  Fogg davranış modeli nedir yazımıza göz atmayı unutmayın.
 
Sürü Psikolojisi 

Yatırımcılar üzerinde yapılan araştırmalar yatırımcıların yatırım kararlarında rasyonel olarak tercihlerini maksimize etmek, portföylerini çeşitlendirmek ve riskten kaçınmak istemelerine rağmen bunu gerçek hayatta yaptıkları yatırımlarında gerçekleştiremedikleri görülmüştür. Buna temel sebebi olarak bilişsel kusurlar gösterilir;  
 
Bu psikolojik önyargılar sonucunda, bireysel yatırımcılar, kazanan hisseleri olması gerekenden daha erken elden çıkarırken, kaybeden hisseleri ise çok uzun süre elde tutarak sürü davranışı göstermekte, aşina oldukları hisselere duygusal olarak bağlanmakta, kendi doğrularını destekleyici bilgiyi arama ve diğer bilgileri reddetme eğilimi gösterirler. Bir başka deyişle; yatırım kararları rasyonel kararlar olmaktan çıkmakta, bunun yerine daha çok kişinin sezgi ve hislerine dayalı alınmakta. 
 
Yatırım İlişkisi 

Yatırımcı davranışlarının şekillenmesi, bireysel yatırımcı düşüncelerinin arkasında yatan faktörler, yatırım kararlarını alırken dikkat edilen bilgiler, finansal bilgilerin ne kadar doğru yorumlandığı davranışsal finans ile ilgili bir durum. 
 
Sonuç olarak, yatırımcıların, yatırım kararlarını etkileyen ve rasyonel olamamalarına neden olan sürü davranışı, davranışsal finans içerisinde yer alan bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Davranışsal finansa göre, yatırımcıların vermiş oldukları yatırım kararlarında rasyonel olamamalarının nedeni, birtakım anomalilerden ve sürü davranışından kaynaklı. Bu çalışma finansal piyasalarda, yatırımcıların alım satım kararları ile finansal varlıkların fiyatlarını etkileyen bir olgu olan sürü davranışının nedenidir. 

 

Monay mobil uygulamasını indirerek finansal farkındalığınızı geliştirme yolculuğunuzda kendinize yol arkadaşı edinebilirsiniz. Monay içerisinde barındırdığı yapay zekası ve "Para biriktirme", "Harcama zaaflarınızı kontrol etme", "Yatırım yapma" gibi konularda sohbet tabanlı, etkileşimli yolculukları ile seni bilinçlendirir. Ön ödemeli Monay Kart'ın nakit iade (cashback) özelliğiyle harcarken kazanabilirsiniz.

Monay Uygulamasını Ücretsiz Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Yorumlar
Kalan Karakter 800