10 Adımda BES

Devlet neden emekliliğe katkıda bulunuyor? Tasarrufların artması, ekonomik istikrar ve büyüme açısından büyük öneme sahip. 1990’larda yurtiçi tasarruf oranımız yüzde 23,5 iken, bugün ise yüzde 14.3’e geriledi. İç tasarrufları artırmadan Türkiye’nin gelecekteki büyümesinin finanse edilemeyeceği bir gerçek. Ülke ekonomisinin gelişimi ve bireylerin...

Devlet neden emekliliğe katkıda bulunuyor?
Tasarrufların artması, ekonomik istikrar ve büyüme açısından büyük öneme sahip. 1990’larda yurtiçi tasarruf oranımız yüzde 23,5 iken, bugün ise yüzde 14.3’e geriledi. İç tasarrufları artırmadan Türkiye’nin gelecekteki büyümesinin finanse edilemeyeceği bir gerçek. Ülke ekonomisinin gelişimi ve bireylerin finansal geleceklerini planlamasını teşvik için devlet katkıda bulunuyor.

Devletin yatırdığı katkı payından hemen faydalanabiliyor muyuz?
İlk üç yıl içinde sistemden çıktığınız takdirde devlet katkı payından faydalanamıyorsunuz.
- Üçüncü yılın sonunda katkı payının yüzde 15'i
- Altıncı yılın sonunda katkı payının yüzde 35'i
- Onuncu yılın sonunda katkı payının yüzde 60'ı
- Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde katkı payının tamamına hak kazanıyorsunuz.
Devlet katkısının üst sınırı kaç Lira?
Yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı. Bu yıl için örnek verecek olursak; devletin ödeyeceği tutar yıllık bazda azami 3.712 lira (yıllık asgari brüt ücret tutarı olan 14.850 TL’nin yüzde 25’i)
Bana maliyeti var mı?
Giriş aidatı: Bireysel emeklilik sistemine girdiğinizde peşin ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir.
Yönetim gideri kesintisi: Bireysel emeklilik hesabına yatırdığınız her bir katkı payı üzerinden azami yüzde 2 oranında yönetim gideri kesintisi alınabilir.
Fon toplam gider kesintisi: Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle fon gruplarına göre üst sınırı farklılaşan oranlarda fon toplam gider kesintisi alınabilir.
Riskli bir yatırım aracı mı?
Emeklilik fonları türlerine göre; hisse senedi, devlet tahvili, kıymetli madenler vb. içeriyor. Tercih ettiğiniz fonlara göre birikimlerinizin getirileri değişiyor. Örneğin, repo, kısa vadeli bono gibi risksiz emeklilik fonlarda değerlendirmeyi tercih ettiğinizde uzun vadede düşük getiri elde edersiniz.
Ya ödeyemezsem?
İstediğiniz zaman dondurabiliyorsunuz.
Paranızın getirisini sorgulayın
Müşteri temsilcisinin size önerdiği fon sepetinin getirisini 3 ayda 1 sorgulayın. Yılda 6 fon değiştirme hakkınız var. Bunu kullanın.
Sistem güvenli mi?
Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenli. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetleniyor. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabi. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.
Bireysel emeklilik şirketi iflas ederse
Bireysel emeklilik hesapları, Takasbank nezdinde saklanır. Emeklilik şirketlerinin iflas etmesi durumunda Takasbank’ta saklanan birikiminizi bir diğer emeklilik şirketine aktararak sistemde kalmaya devam edebiliyorsunuz.
Bireysel emeklilik sisteminde vergi ödeniyor mu?
Yatırdığınız anaparadan vergi alınmıyor. Yalnızca getiriler üzerinden stopaj alınıyor.
10 yıldan önce sistemden ayrılırsanız yüzde 15
10 yıl katkı payı ödeyip emekliliğe hak kazanmadan ayrılırsanız yüzde 10
Emeklilik hakkı kazandığınızda yüzde 5 oranında stopaj kesintisi oluyor.
Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store