Sorunlar çözülmek için vardır!

Sorunlar olağan, sıradan ve yaşamın kaçınılmaz olaylarıdır. Öncelikle sorunun üstesinden gelebileceğimize ve çözümüne inanmalıyız. Sorunlar, yaratıcılık için uyandırma çağrılarından başka bir şey değildir.