Geleceğe Hazır Olmak

Zaman çok hızlı geçiyor. Dünyanın güç dengesi hızla el değiştirirken gelişen olayları takip etmekte giderek zorlaşıyor.

Bu şartlar altında karar vericilerin, önlerindeki veriyi doğru değerlendirmeleri, alternatif fikir ve seçeneklere hızla ulaşmaları ve karar verme sürecinde isabetli olmaları giderek önemini arttırıyor.

Veri ve karar alma süreçleri bu hızlı değişimin önemli bir parçası haline gelirken, güvenlik konusu da giderek kritik bir hal alıyor. Kişisel verilerden, sır sayılabilecek bilgilere kadar tüm verinin çalınması, el değiştirmesi de güç dengelerini değiştiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bu değişim sadece güvenlik ve karar alma süreçlerindeki verinin kullanımıyla sınırlı değil. Bunun yanında haberin ve bilginin yayılma kanallarının farklı spekülasyonlara açık hale gelmesi, veri işleme sayesinde kamuoyunun yönlendirilebilir hale gelmesi de uzun vade de ulusal stratejiler, ulusal güvenlik, kamu faydası açısından risklerin artmasına neden oluyor.

Tüm bunları uzun süredir bilmemize rağmen, sıklıkla göz ardı ediyoruz. Bunun yanında ortaya çıkan riskleri son anda engellemeye çalışırken daha fazla kaynak harcayarak, daha az isabetli sonuçlara ulaşıyoruz. Şirketlerin spekülatif haberler karşısında verdikleri tepkilerden, halk sağlığını ilgilendiren konulara kadar pek çok alanda yanlış ve yanlı haber ve görsellerin yayılmasını engellemek mümkün olmasa bile, insanları bu duruma hazırlamak daha sağlıklı bir sonuç alınmasına yardımcı olabilir.

Bu sebeplerle tüm vatandaşların medya okuryazarlığı konusunda eğitilmesi, genç yaştan itibaren farklı fikir ve tartışmalara açık olmaları ve farklı boyutlardaki tartışmaları kavrayacak ve yorumlayacak olgunluğa genç yaşta erişmeleri, ileride yaşanacak olası büyük spekülasyonlara hazırlıklı olmalarını sağlayabilir. Felsefe, tarih ve matematik gibi derslerin, insanların analiz yetenekleri geliştirmek için kullanılması yanında, medya okuryazarlığı ve bilincinin yaratılması da büyük önem taşıyor. 

Toplumsal dijital dönüşümün ana unsurlarından biri olan kültürel değişimin de böyle gerçekleşeceğini düşünmek gerekir. Yeni dijital dünyada, daha doğru okuma yapan, okuduğunu analiz edebilen, analizi sorgulama yeteneğine kavuşmuş bir neslin yanlış yönlendirilmesi de zorlaşacaktır. Bu anlamda, sabit, dogmalar barındıran, çağa uymayan, sorgulamayı önermeyen tüm içerik ve eğitimlerden kaçınarak, daha sorgulayıcı ve doğruyu bulmak konusunda kişilerin açlığını tetikleyen yeni bir yönteme ihtiyacımız olduğu açık şekilde ortaya çıkıyor.

 

Sadece kamu hizmetleri veya medya kullanımı açısından değil aynı zamanda özel sektörün başarısı açısından da bu sorgulamayı gerçekleştirebilecek kapasitede insanların yetişmesi büyük önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda veriyi okumak, yorumlamak ve bu yorumlamayı yapacak sistemleri yönetecek ve kuracak insan kaynağını yetiştirmek de büyük bir sorun haline gelecek. Uzak olmayan bir geleceğe ülkemizi hazırlamak adına, matematik, istatistik, temel fen bilimleri konusunda yetkin bir nesli yetiştirmek var olan kaynağı da bugünkü yaşanan değişime uygun hale getirmek en büyük hedefimiz olmalı.

 

Bu detayları gözden kaçırarak veya daha fazla erteleyerek istenen sonuçlara erişmemizin zor olacağı anlaşılıyor. Zamanın acımasızlığı karşısında bilginin gücü ile sağlam durmak dışında alternatifimiz yok.

Şu anda var olan eğitim sisteminin temel değişkenlerini sabit tutarak, bu sisteme daha fazla dogmatik ve sabit bilgi ekleyerek, eğitim alanların belli alanlarda üstün disipline kavuşacaklarını düşünmek daha büyük hatalara yol açacak gibi gözüküyor. Eğitim ve kamu alanının kontrolü dışında hareket eden haber, bilgi ve veriye erişim kapasitesi sayesinde, toplumun büyük kısmının anlamakta zorluk çektiği, yorumlamak konusunda yetersiz kaldıkları durumlarla sıklıkla karşılaşma olasılığımızı yükseliyor. Böyle bir veya birkaç neslin veri madenciliği sayesinde yönlendirilmesi ve spekülasyonlara açık olması da kolaylaşıyor. Bu durumda eğitimin, esnek, kapsayıcı ve hazırlayıcı özellikleri ileride ortaya çıkan sorunları daha kolay alt edebilme bakımından büyük önem taşıyor.

Dijital dönüşümün başlangıç noktası olarak toplumu erken eğitimden başlayarak bu değişime hazırlamak, ileride ortaya çıkacak olası riskleri bertaraf etmek ve eğitim alanları bir Dünya vatandaşı yapmak için kritik bir öncelik olarak ortaya çıkıyor.

Yorumlar
Kalan Karakter 800