DASK ve Konut Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evinizi koruyan 2 temel sigorta, konut sigortası ve DASK! Konut sigortası olanlar DASK da yaptırmak zorunda mı, DASK varsa konut sigortası yaptırmaya gerek var mı, konut sigortası ve DASK neleri kapsar? İşte evinizi korumak amacıyla yaptıracağınız sigortalar hakkında merak edilenler…

Konut sigortaları, evinizi birçok durumda korur, DASK ise deprem sigortasıdır. Aralarında en büyük fark ise, DASK sizin seçiminize kalmış değil, zorunlu deprem sigortasıdır, devlet tarafından yapılması zorunlu tutulmuştur. Konut sigortaları ise özel paket poliçelerdir.

Konut Sigortası

Konut sigortaları evinizi yıkılma, hırsızlık, terör ve kaza gibi günlük hayatta karşılaşma olasılığı yüksek olan riskleri sigortalı lehine teminat altına alır ve oluşabilecek hasarlarda sigorta ödemesi şirketler tarafından yapılır. Konut Sigortasında, sigortalı ve sigortacı anlaşmazlığında karşılıklı olarak iki tarafında cayma hakkı bulunur.

DASK

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, deprem ve buna bağlı felaketler karşısında tapulu ev ve işleriyle, bunlara ait meskenlerin gördüğü zararı karşılamayı amaçlar.  Yani  DASK, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) iptal ettirilemez, mal sahibinin satışı halinde de DASK hükmü devam eder. 

Hasar DASK’ı Aşarsa Ne Olur?

Eğer oluşan hasar DASK poliçesini aşacak kadar büyükse, bu noktada konut sigortası devreye giriyor ve DASK’I aşan zararları karşılıyor. Bu nedenle DASK’ın yanı sıra konut sigortasına sahip olmakta fayda var.

DASK Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar Nelerdir?

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

•Enkaz kaldırma masrafları

•Kar kaybı

•İş durması

•Kira mahrumiyeti

•Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları

•Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

•Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

•Tüm bedeni zararlar ve vefat

•Manevi tazminat talepleri

•Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar

•Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar


Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

DASK ve konut sigortasını, birbirini tamamlayan ve mağdur olmaktan kurtaran sigortalar olarak düşünebilirsiniz.

Yorumlar
Kalan Karakter 800