Şirketler Kadınlarla Daha Başarılı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iş dünyasındaki başarılı kadınlar eşitlik çağrısı yaptı. Kadınların her alanda uğradığı haksızlıklara vurgu yapan iş dünyası temsilcileri, zihniyet dönüşümü istedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iş dünyasındaki başarılı kadınlar eşitlik çağrısı yaptı. Kadınların her alanda uğradığı haksızlıklara vurgu yapan iş dünyası temsilcileri, zihniyet dönüşümü istedi. Kadınların ‘ayrıcalık’ değil, eşitlik istediğinin altını çizen temsilciler kadınlarla şirketlerin daha başarılı olduğunu belirtti.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) yaptığı açıklamada kadınların hayatın her alanına eşit katılımı için her kesimden insana çağrı yaptı. “Kadını toplumda şiddet riskine açık bir konuma iten tüm olumsuz koşulları ortadan kaldırmak zorundayız. Kadına yönelik ürkütücü boyuttaki şiddete karşı sıfır tolerans ile kalıcı çözümler geliştirilmesi için kamu, iş dünyası ve sivil toplum daha etkili şekilde harekete geçmeli, ilgili mevzuat ve uygulama güçlendirilmeli. Kadınların her alanda potansiyelini gerçekleştirebildiği bir ülke iklimi yaratabilmeliyiz; hep birlikte ve hiç vakit kaybetmeden. Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmalıyız. Tek kanatla uçamayız”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin performanslarının yüksek olduğunu söyledi. Sabancı açıklamasında, “Ben, bugünü bir kutlamanın ötesinde, yaşamın her alanını şekillendiren kadınların önemini bir kez daha hatırlamanın fırsatı olarak görüyorum. Son yıllarda kadının katılımının işin başarısı için vazgeçilmez olduğu araştırmalarla da ispatlanmış durumda. Çünkü, iş hayatında, üniversitelerde, sivil toplumda kadının katılımı arttıkça araştırmalar daha da anlam kazanıyor. Öngörülerin ötesine geçerek daha somut ve derinlemesine çalışmalar yürütmek mümkün oluyor” dedi. Sabancı, kadın sorunlarının çözümü için her şeyden önce ihtiyaç duyulanın zihniyet dönüşümü olduğunun altını çizdi.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner “Kadınlar yaşasın! Türkiye’de kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlara katılımları ve temsilleri eşitlikçi ve demokratik toplumların hayli gerisinde olmaya devam ediyor. Bir taraftan iş dünyasında kadını rolünü ve temsilini geliştirme yönünde çalışmalar yapılırken, diğer yanda kadınlara ve farklı cinsiyet kimliklerine yapılan ayrımcılık ve kadına karşı şiddet vakaları gündemimizde yer almayı sürdürüyor. İş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmeyi de bir ‘kadın’ meselesi değil, bir ‘demokrasi’ meselesi olarak görüyoruz. Hemen her gün bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldığımız bugünlerde en önemli öncelik kadınların yaşaması” dedi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’na paralel olarak toplanan Kadın-20 Zirvesi’nde oybirliği ile belirlenen cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik küresel ölçümlenebilir hedeflerin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, 2025 yılına kadarki hedeflerinin başında üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen 8 milyon kadına 3 milyon ek istihdam yaratarak bu sayıyı 11 milyona çıkartmak olduğunu belirterek “Mevcut 100 bin kadın girişimciye 50 bin yeni kadın girişimci daha katmak. Bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Kadınların iş hayatındaki varlığının, kalkınmanın en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu, “Gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasi; iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır” dedi. Başkan Kadooğlu, “TÜRKONFED, bünyesinde en fazla iş kadını derneğini içinde barındıran bir yapı. Gerek yönetim kurulumuzda gerekse de federasyon ve derneklerimizin yönelim kurullarında da kadınlar aktif olarak karar alma mekanizmalarında çalışıyor” diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü, ülkemiz adına gönüllü hizmet eden kadınları bir araya geldiği özel bir etkinlik ile kutladı. Her biri sosyal sorumluluk alanında sayısız başarıya imza atmış Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Çağlar’ın davetlisi olarak Cemile Sultan Korusu’nda buluştu. Çağlar, ülkemizde yüzde 30 seviyelerinde bulunan kadın işgücüne katılım oranını arttırmak zorunda olduklarını belirterek kadın girişimci sayısının da artması gerektiğini dile getirdi.

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store