Yaşlı Bakımevi Açmanın Şartları

Özellikle sağlık sektöründe uzun süre çalışanlar kendi işlerini kurmak istediklerinde, klinikleri ya da bir bakımevi açma fikirleri akla geliyor. Bakımevi açmak kolay olmasa da, işini iyi yapabilecek olanlar için ihtiyaç karşılayan önemli bir iş haline geliyor.

Maliyetli de olan yaşlı bakımevi açma şartlarına gelin hep birlikte bakalım.

Zaman ilerliyor her zaman istediğimiz yaşta kalamıyoruz. Kimi zaman kendi isteğiyle kimi zaman zorunluluktan yaşlı bakımevinde kalma ihtiyacı duyuluyor. Bunun için Türkiye'de birçok merkez bulunuyor. Yaşlı bakımevi açmak için bazı belgelere sahip olmak gerekiyor. Bir kere bu yeri açabilmeniz için hemşirelerle birlikte çalışmalısınız. Size misafirliğe gelen o insanlara iyi bakım vermeniz en öncelikli şart. Eğer yaşlı bakımevi açma fikriniz varsa aşağıda sıralanan belgeleri almanız gerekiyor. Onları sıralamak gerekirse;


– Nüfus cüzdanı örneği

– İkametgah belgesi

– Öğrenim durumunu gösterir noterden onaylı belge

– Savcılıktan alınacak doğruluk belgesi

– Bulaşıcı hastalığı olmadığını, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olmadığını kanıtlayan sağlık kurulu raporu

- Kuruluş binasının iskan durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacak İskan Raporu örneği

- Binanın bütün bölümlerini gösteren Bayındırlık Müdürlüğü’nce onaylı projesi

- Binanın tapu senedi veya kira kontratosu örneği

-  Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğü’nden alınacak rapor

- Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair Emniyet Müdürlüğünden alınacak rapor

- Binanın hizmet bölümlerini gösteren (yaşlı odaları, oturma salonları, banyo, yemek salonları ve bahçe vb.) içten dıştan çekilmiş fotoğrafları

- Kuruluşun çalışma usulleri, personelin görev yetki ve sorumluluklarının neler olduğu, yaşlı kabul işlemleri, gelir, giderler ve diğer mali işlemlerin ne şekilde yürütüleceğini gösterir iç hizmet yönergesi

- Kuruluşta özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak da hizmet vermesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınacak uygunluk raporu

Yukarıda saydıklarımız sadece istenilen resmi belgeler.Bunun dışında, içeriyi yaşlılar için uygun hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü gelen kişilerin belli refleksleri azalıyor. Örneğin acil durumlarda onların kolay çıkmalarını sağlayacak bir düzenek olmalı. Ya da bakımevindeki temizlik şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Siz sadece yeri açmakla kalmamalısınız, o eve adeta eviniz gibi davranmalı size gelen misafirleri iyi ağırlamalısınız.

Bakımevi açma maliyeti ne kadar?

Bakımevi açma maliyeti oldukça fazla. Sizin her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşlı bakımevine gelen kişilerin sağlık sorunlarından tutun da yiyecekleri yemeğe kadar ilgilenmelisiniz. Bu da çalışan kişi sayısının fazla olması demek. Tabii vereceğiniz hizmetin de karşılığını da alacağınız için işiniz oturduktan sonra denge sağlayabilirsiniz.

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store