İşten çıkanlar - çıkarılanlar için kıdem tazminatı hakkı nasıl doğar?

Kıdem tazminatından bahsedebilmek için her şeyden önce işçinin iş akdinin sona erdiği tarihte çalıştığı iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olması gereklidir.

Hukuk sistemimizde kıdem tazminatına hak kazanacak işçinin durumu işverenin sözleşmeyi sona erdirmesi ve işçinin sona erdirmesi olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

İşverenin iş akdini sonlandırması  işçinin İş Kanunu madde  25/II de sayılı sebepler olan işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle haklı sebebe dayalı bir sona erdirme ve işçinin yasa dışı grev yapması sebeplerinden  birine dayanması hallerinde  işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlüğü bulunmamaktadır. Ancak bunların dışındaki tüm sebeplerde işverenin yaptığı tüm fesihlerde işçinin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır.

İşçinin haklı bir neden olmaksızın uygulamadaki deyimle istifa etmesi halinde kıdem tazminatı ödenmez. Ancak hukukumuzda 3 halde işçinin iş akdini feshetmesi durumlarında kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bunlar işçinin muvazzaf askerlik hizmetine gitmesi, kadın işçinin evlenmesi ve işçinin yaşlılık , emeklilik veya malullük aylığından yararlanması halleridir.

İşçinin İş Kanununda sayılı haklı nedenlere dayanarak iş akdini sonlandırması durumunda kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İş Kanunun 24. Maddesine göre  feshin sağlık nedenlerine, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarına veya zorlayıcı nedenlere dayanarak feshettiği iş akdinden kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.

İşçinin ölümü halinde ise yasal mirasçıları kıdem tazminatını almaya hak kazanırlar.

Kıdem tazminatının hesaplanması ise kıdem tazminatına hak kazanan işçinin işe başladığı tarihten itibaren her geçen tam yıl için işverence otuz günlük ücreti tutarınca tazminat ödenmesi şeklinde gerçekleşir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden günlük ücret hesaplanarak orantılı ödeme yapılmaktadır. Bu ücret işçinin son ücreti üzerinden brüt ücret olarak hesaplanmaktadır.

Yorumlar
Kalan Karakter 800