Bekçilik Başvuru Şartları Nelerdir, Kimler Bekçi Olabilir?

Bekçi alım başvurusu yapmak isteyen binlerce kişi, internetten 2020 bekçilik başvurusu şartlarını ve bekçi alım tarihini araştırıyor.

Bekçilik başvurularıyla ilgili gelen son haberlere göre, çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak soruları ve bekçi alımıyla ilgili gelecek son haberler merak konusu oldu. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? İşte bekli alımıyla ilgili güncel detaylar...

Türkiye’nin 81 ilinde görev alan 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev alan bekçiler, her yıl belirlenen dönemlerde ilgili kurum tarafından istihdam ediliyor.

2020 bekçilik alımları başvuru tarihleri ve alımları henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar yapıldığında detayları ve tarihleri aktarmaya devam edeceğiz.

2020 BEKÇİLİK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'deki açıklama:

 İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

 

MADDE 8 – (1) Adaylar;

 

a) T.C. kimlik numarasını,

 

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

 

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

 

ç) Mezuniyet bilgisini,

 

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

 

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

 

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar. 

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

20 Ocak 2020 güncellemesi: Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi.

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store