Yeni yargı paketinde hakaret suçu derinleşiyor!

Avukat Bekir Sabahat, yeni yargı paketindeki hakaret suçu konusundaki Sosyal medyadan hakaret durumunda hak arama hürriyetine aykırılık olduğunu söyledi. İşte detaylar…

Güncelleme:

Avukat Bekir Sabahat, yeni yargı paketindeki hakaret suçu konusundaki, sosyal medyadan hakaret durumunda Hak arama hürriyetine aykırılık olduğunu söyledi. Düzenlemenin hukuka, Anayasa’ya ve hak arama özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyen Sabahat, cezasızlık düşüncesinin toplumda yaygın olacağını aktardı. ‘Parasını verir, hakaret ederim’ gibi bir algı oluşacağı gibi kamu görevlileri ile vatandaşlar farklı uygulamaya tabi tutulacağını vurguladı.

Sabahat, başlıca değindiği noktalar şöyleydi:

· “Kamu görevlisine hakaret suçlarını ayrı tutan bu uygulama Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

· Anayasanın hak arama hürriyetine aykırı. Kişinin şikâyet hakkı elinden alınıyor. Şüpheli korumaya alınırken, mağdurun faile ceza isteme hakkı kısıtlanıyor.

· Anayasada güvence altına alınan temel hakların etkin kullanılmasına engel oluyor.

· Kişiler manevi bütünlüklerine saldırıya açık hale gelmekte. Mağdurun kişilik haklarını koruma hakkı elinden alınıyor.

· Tasarının cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade edilmiş ise de ön ödemeye tabi olması nedeniyle tam aksi bir durumun, “parasını öderim” diyerek hakaret edilebileceği şeklinde bir algının oluşacağı ortada.

· Suçun mağdurları genellikle toplumda öne çıkan kişiler, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, iş ve sanat dünyasındaki ünlüler oluyor. Sürekli toplum önünde yer alan bu kişiler hedef alınmaları halinde açıkça aşağılanarak, hakaret ve küfüre maruz bırakılarak etki ve sindirmeye zemin hazırlanmış oluyor.

· Sosyal medya üzerinden hakaret suçunun uzlaşma kapsamından çıkarılması, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında ciddi artışa neden olabilir. Bu da yargı üzerindeki iş yoğunluğunu azaltmak yerine artıracaktır.

· Suçun mağdurunun failden özür dileme ve  hakaret içeren paylaşımı kaldırılması talepleri artık olamayacaktır. Böylece mağdurun iç huzurunu onarma imkânı da olmayacak.

· Suç genellikle adli para cezası ve kısa süreli hapis cezaları kapsamına alınarak hem cezasızlık algısı yaratılacak hem de suçun tekrar olması ile beraber ön ödeme kapsamında para cezası olarak sadece artırım olacak. Bunun ceza hukukunun etkisinin azaltılmasına neden olacağı açıktır.”

Yorumlar
Kalan Karakter 800