Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 7 Kılavuz Kaptan Alacak!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 7 kılavuz kaptan alımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylar.

Güncelleme:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, kılavuz kaptan olarak istihdam edilmek isteyen adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmamış olmak
 • 5237 sayılı Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak
 • 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191. maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak
 • Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • 02.2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli kılavuz kaptan yeterliliğine sahip olmak
 • Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, ilgili yönetmelik hükümlerine göre belgelemek

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvurular, 14 Haziran 2024 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden yapılacaktır.

Açıklamalar ve Uyarılar

 • Başvuru yapan ve işe girmeye hak kazanan adaylar, işyerindeki ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Adaylardan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlananlar işe başlatılacaktır.
 • İşe başlayacak adaylar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
 • Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları iptal edilecektir. Ayrıca, bu kişilere karşı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800