GSS borçları siliniyor mu?

Milyonlarca borçlu olan kişileri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yeni torba yasa ile sistem hatalarından kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecek, özellikle GSS borçları silinecek. Ayrıca özelleştirme ihaleleri artık elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Güncelleme:

AK Parti'nin son torba yasa teklifi, bir dizi önemli düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenlemeler arasında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesi, nüfus idarelerinin hatalarının vatandaşa yansıtılmaması ve sistem sıkıntıları durumunda vergi ödemeleri için ek süre tanınması gibi konular bulunmaktadır. Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu 80 maddelik torba yasa teklifini önümüzdeki hafta komisyonlarda görüşmeye açacak ve daha sonra da Genel Kurul'da yasalaştıracak.

Zorunlu sağlık sigortası

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeme konusunda zorluk yaşayan vatandaşları rahatlatmak amacıyla önemli bir düzenleme teklif edildi. Bu teklife göre, 1 Ocak 2014 tarihinden önceki döneme ait olan ve ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamından vazgeçilecek. Yeni düzenleme, 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu tarihten sonra yayımlandığı anda yürürlüğe girecek.

Vergide süre uzatılacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminde meydana gelen arızalar nedeniyle ortaya çıkan sorunları en aza indirmek adına yeni düzenleme gerçekleştirecek.  Bu gibi teknik aksaklıkların yaşanması durumunda vergi mükellefleri için belirlenen sürelerde esneklik sağlanarak süre uzatılacak.

Diğer yandan, Risk Analiz Sistemi üzerinden GİB risk yapılabilecek. GİB sistemlerinde bulunan ve paylaşılabilen kayıtlar karşılığında katılma payı alınacağı belirtildi.

GSS borçları siliniyor mu? resim: 0

Ek fiyat farkı

1 Ocak 2024 tarihinden sonra devam eden inşaat işlerinde, TL cinsinden yapılan ihalelerde sözleşmeye göre belirlenmiş olan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir. Bu artırma ihale dokümanında belirtilmiş olan fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılacak. Eğer ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına dair herhangi bir hüküm yoksa fiyat farkı verileceği belirtildi.

Nüfus düzeltmeleri

Vatandaşlar nüfus idarelerinden kaynaklanan maddi hataların getirdiği yükümlülükleri üstlenmeyecekler. Nüfus idareleri tarafından gerçekleştirilen resen düzeltmeler sonucunda ortaya çıkan ticaret sicili ve tapu kayıtlarındaki düzeltmeler ise harçlardan muaf tutulacak.

Yorumlar
Kalan Karakter 800