Fahiş fiyatlara ağır yaptırımlar: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasa ile birlikte, fahiş fiyat uygulayanlar ve stokçuluk yapanlara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. 7511 sayılı yasa, Türk Ticaret Kanunu ve bazı diğer kanunlarda önemli değişiklikler öngörüyor.

Güncelleme:

Yeni yasa, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yapılan düzenlemeleri içeriyor. Bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılması halinde, her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Bu düzenleme, piyasa dengesini ve serbest rekabeti korumayı amaçlıyor.

İş yeri kapatma yaptırımları

Ticaret Bakanlığı, bu hükmün ihlali nedeniyle ceza kesilen imalatçı, tedarikçi ve perakendecilerin işyerlerini takvim yılı içinde en az üç kez altı güne kadar kapatabilir. Bu sert tedbirler, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlere karşı önemli bir caydırıcı etki yaratmayı hedefliyor.

Yasa kapsamında, sermaye yeterliliği en az sermaye tutarının altında kalan anonim ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine intibak sağlamaları gerekiyor. Bu düzenlemeye uymayan şirketler infisah sayılacak ve kanunun gerektirdiği tasfiye işlemini başlatarak ticaret sicil kayıtları silinecek. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecek.

Ürün ihtisas borsaları için düzenlemeler

Yeni düzenleme ile ürün ihtisas borsalarının veya bu borsalar tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşların takas işlemlerinde mali sorumlulukları, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Bu garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Yasa, tüketicinin korunması adına çeşitli para cezaları da öngörüyor. Bir malı süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL; mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında ise, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için en az 2 bin 200 TL olmak üzere, satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

Önemli para cezaları

Fahiş fiyat artışlarında 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler için ise 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek. Süresinde teslim veya montaj yapmayanlar için 2 bin 200 TL ceza kesilecek. Mal ve hizmetin satışından kaçınanlar, 2 bin 200 TL veya satış fiyatının yüzde 10'u kadar ceza ile karşı karşıya kalacak. Eksik servis istasyonu bulunduran üretici ve ithalatçılar her bir eksik servis için 124 bin TL ceza ödeyecek

Yorumlar
Kalan Karakter 800