Faşist ne demek? Faşist kelimesinin anlamı nedir?

Faşist ne demek? Faşist ne anlama gelir? Soruları sıkça aratılmakta. Peki faşist nedir? Faşist'in TDK anlamı nedir? İşte faşist kelimesinin ne anlama geldiği hakkında merak edilenler…

Faşist ne demek?

Faşist genellikle aşırı milliyetçi ve otoriter bir siyasi ideolojiyi veya hareketi ifade eden bir terimdir. Faşizm otoriter bir devlet yapısını, güçlü bir lider figürünü, ulusal birliği ve sıklıkla militarizmi vurgular. Faşizm terimi aynı zamanda ayrımcılığı, totaliterliği ve baskıcı yönetimi de içerebilen bir siyasi ideolojiyi tanımlar.

Faşist kelimesi, genellikle bireyleri veya grupları belirli bir siyasi veya sosyal görüşle ilişkilendirmek veya eleştirmek için kullanılır. Faşizm terimi ilk olarak Benito Mussolini tarafından İtalya'da geliştirilen siyasi bir ideoloji olan faşizmi tanımlamak için kullanılmıştır. Ancak zaman içinde farklı ülkelerde ve farklı ideolojilerde benzer otoriter ve baskıcı eğilimleri tanımlamak için genişletilmiştir.

Faşizm nedir?

Faşizm, otoriter bir siyasi ideoloji ve yönetim tarzını ifade eder. Genellikle baskıcı bir hükümet biçimini ve merkezi bir otoriteyi savunur. Faşist ideoloji, güçlü bir ulusal kimlik vurgusu yapar, sık sık militarizmi destekler, demokratik süreçlere ve bireysel özgürlüklere sınırlamalar getirebilir ve çoğu zaman belli bir liderin etrafında toplanmayı teşvik eder.

Faşizm, 20. yüzyılın ilk yarısında özellikle Benito Mussolini'nin liderliğindeki İtalya'da ve Adolf Hitler'in liderliğindeki Nazi Almanyası'nda belirgin hale geldi. Bu rejimler, totaliter bir kontrol altında toplumu yönettiler, savaşa ve baskılara yol açtılar ve insan haklarına karşı çıktılar. Faşizm, genellikle ırkçılık, milliyetçilik ve otoriter yönetim biçimlerini içerir.

Terim, "fasces" adı verilen Roma sembolünden türetilmiştir. Fasces, bir demir çubuk demeti ve içindeki baltayı simgeler ve Roma İmparatorluğu'nda otorite ve gücü temsil etmek için kullanılırdı.

Bugün, "faşizm" terimi genellikle otoriter ve baskıcı siyasi yönetim biçimlerini tanımlamak veya eleştirmek için kullanılır.

Faşist'in TDK'de yer alan anlamı nedir?

(Fransızca fasciste)


(isim) Faşizm yanlısı olan kimse, görüş vb.

(sıfat) Faşizm yanlısı olan.
 

Yorumlar
Kalan Karakter 800