Meclisten Geçen Torba Yasada Neler Vardı?

Son torba yasa ile Meclisten geçen düzenlemeler;

Sağlık alanında;
Hekim maaşlarına ilişkin düzenlemeler var. Buna göre döner sermayenin tavan sınırı kaldırılıyor. Alanında başarılı hekimler 180 bin TL'ye kadar maaş alabilecek. Düzenlemeden Sağlık Bakanlığı'nın seçtiği hekimler yararlanabilecek. Sağlık Bakanlığı ise süper hekimleri belirlemek için bir komisyon oluşturacak. Hastane ve akademik camiada başarılı bulunan hekimler, süper hekim statüsünde değerlendirilecek

Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. 

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.

Bedelli askerlik
Bedelli Askerlikle için başvuruda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemek ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmek  gerekecek. 

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. 

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği tutar, 2 bin euro ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.

 Şans oyunları
Şans oyunları ikramiyesi: Yasa dışı bahis oynanmasının önüne geçmek amacıyla ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkacak.

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800