Karekodlu Çek Skoru Okuma Kılavuzu

Karekodlu Çek Skoru nedir?

Karekodlu Çek Skoru ile keşidecinin çekini ödeyip ödemeyeceğine dair geleceğe dönük tahmin yapılmaktadır. Karekodlu Çek Skoru, keşidecinin önümüzdeki 9 ay boyunca çeklerinin vadesinde ödenme olasılığını hesaplayan bir tahmin aracıdır.

Skor; A, B, C, D, E, F ve G risk gruplarını ifade eden değerlerle belirtilmektedir. A-B-C-D ve E gruplarının yanında, o grupta bulunan keşidecilerin çeklerini vadesinde ödeme olasılıkları rakamsal olarak belirtilmektedir.

Skor A’ya yaklaştıkça, keşidecinin 9 ay içinde çeklerini ödeme olasılığı artmakta, skor E’ye yaklaştıkça daha üstteki gruplara oranla çeklerini ödeme olasılığı azalmaktadır.

F grubu, keşidecinin son 36 ayda ibraz edilen çeklerine bakıldığında mevcutta ödenmemiş en az 1 çeki olduğunu ifade eder.

G grubu, keşidecilerin son 36 ayda ibraz edilen tüm çeklerinin karşılıksız çıktığı anlamına gelmektedir. Bu grupta yer alan keşidecilerin çeklerinin kabul edilmemesi önerilmektedir. 

F ve G grupları için çekin arkasının yazılıp ödenmemiş olma riski gerçekleşmiş olduğundan, bu riskin gerçekleşme olasılığını gösteren Karekodlu Çek Skoru hesaplanmamaktadır.

Karekodlu Çek Skoru Hesaplanmaması Nasıl Yorumlanmalıdır?

Keşidecinin geçmiş 36 ay içinde bir çek ödeme geçmişi bulunmuyorsa Karekodlu Çek Skoru hesaplanmamakta, bu durum rapor içinde belirtilmektedir.

Karekodlu Çek Skoru’na Göre Çek Kabul Kararı Nasıl Verilmeli?

 Karekodlu Çek Skoru, A ile G arasında değerler alır. A-B-C-D ve E gruplarının yanında, ilgili grupta yer alan keşidecilerin gelecek 9 ayda çeklerini vadelerinde ödeme ihtimalleri matematiksel olarak gösterilmektedir. Skor, A’ya yaklaştıkça keşidecinin çeklerini vadesinde ödeme ihtimali artarken, skor E’ye yaklaştıkça bu ihtimal diğer gruplara göre azalarak keşideciyi ek bilgilerle değerlendirme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Değişen skor bilgisine göre keşidecinin çeklerini vadesinde ödeme ihtimali yüzdesel olarak rapor içerisinde bir bar üzerinde belirtilmektedir. Barın üzerinde ayrıca Türkiye genelinde ibraz edilen tüm çeklerin zamanında ödenme oranları ortalaması da yer almakta olup hesaplana skor ile ortalamanın neresinde kalındığı da görülebilir. Karekodlu Çek Skoru ileriye doğru bir tahmin aracı olup keşidecinin çekini ödeyip ödemeyeceğini garanti eden bir veri değildir. Keşidecilerin çeklerinin, Karekodlu Çek Raporu’ndaki bilgilerin yanında Findeks Risk Raporu ve raporlardaki sayısal bilgilerin dışında kalan piyasa bilgilerinin de dikkate alınarak kabul edilmesi önerilmektedir.

F grubu, keşidecinin son 36 ayda ibraz edilen çeklerinden en az 1 adedinin karşılıksız çıktığını ve halen de ödenmediğini göstermektedir. Bu grupta yer alan keşidecilerin en az 1 tane halen ödenmemiş çeki olduğu için bu çek(ler)in ödenmeme nedenleri öğrenildikten sonra çekin kabul edilmesi önerilmektedir. 

G grubu ise, keşidecinin son 36 ayda ibraz edilen çeklerinin tamamının karşılıksız olduğunu ve ödenmediğini göstermektedir. G grubunda yer alan keşidecilerin çeklerinin kabul edilmemesi önerilmektedir.

 Karekodlu Çek Skoru’nu Neler Etkiler?

 Karekodlu Çek Skoru hesaplamasında aşağıdaki bilgiler kullanılmaktadır:

-               Vadesinde ödenmiş çeklerin tarihçesi

-               Karşılıksız çıkan çeklerin tarihçesi

-               Çekle çalışma alışkanlığı

-               Geçmişte karşılıksız çıkan çeklerin ödenme süreleri

 Karekodlu Çek Skoru ve Çek Endeksi Arasındaki Fark Nedir?

 

Çek Endeksi, keşidecinin son 36 aylık dönemdeki vadesinde ödenen/ödenmeyen çek bilgilerini özetleyen 0-1000 arasındaki sayısal bir endeks değeridir.  Bu değer çekin ödeneceğine dair oransal anlamda bir tahmin göstermez. Buna karşılık Çek Endeksi aşağıdaki durumları ifade eder:
 

Çek Endeksi Açıklaması*
0
Keşidecinin tüm çekleri karşılıksız çıkmış ve ödenmemiştir
1-500
Keşidecinin mevcutta ödenmemiş karşılıksız en az 1 adet çeki bulunmakla birlikte ödenmiş olan çekleri de vardır.
501-999
Keşidecinin arkası yazıldıktan sonra ödenmiş çekleri mevcut olmakla birlikte hali hazırda ödenmemiş bir çeki yoktur.
1000
Keşidecinin tüm çekleri zamanında ödenmiştir
 

*Çek Endeksi son 36 ayda ibraz edilen çeklere göre hesaplanmaktadır.

 
Karekodlu Çek Skoru ise; geleceğe dönük öngörüde bulunarak, keşidecinin bulunduğu gruba göre gelecek 9 ayda çeklerini ödeme ihtimalini matematiksel olarak tahmin eder. Yukarıda da belirtildiği gibi Karekodlu Çek Skoru bir tahmin aracı olup tek başına çeklerin ödeneceğini ya da ödenmeyeceğini garanti etmez.

Karekodlu Çek Skoru ve Findeks’in diğer risk yönetim ürünleri ile ilgili tüm bilgilere aşağıdaki web adreslerinden erişilebilir:

www.findeks.com

www.kkc.com.tr  

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store