Banka hesapları ortak olan çiftlerin evlilikleri daha uzun sürüyor!

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, ortak banka hesapları olan ve mali durumlarını birlikte yöneten çiftlerin evlilikleri daha uzun ömürlü oluyor.

Yeni bir araştırma, ortak banka hesapları olan çiftlerin evliliklerinin daha uzun sürdüğünü ortaya koydu. ABD'de Journal of Consumer Resource dergisi tarafından yayınlanan araştırmada, 230 çift iki yıl boyunca incelendi.

Araştırmanın Katılımcıları ve Gruplandırılması

Araştırmaya katılan çiftlerin büyük çoğunluğu beyaz (%75) iken, %12'si siyahilerden oluşuyordu. Ortalama hane gelirleri 50 bin dolar ve çiftlerin %10'u çocuk sahibiydi. İlk kez evlenen bu 230 çift, başlangıçta ayrı banka hesaplarıyla sürece başladılar. Daha sonra, araştırmacılar tarafından katılımcılar üç gruba ayrıldı.

Grupların Aldığı Direktifler ve Sonuçları

Birinci gruba ayrı banka hesaplarıyla devam etmeleri, ikinci gruba ortak hesaba geçmeleri, üçüncü gruba ise buna kendilerinin karar vermeleri konusunda direktifler verildi. Ortak banka hesabı kullanan çiftlerin aralarındaki bağın önemli ölçüde güçlendiği gözlemlendi. Bu çiftlerin birlikte olduklarını daha yoğun hissettikleri ve şeffaf ilişkiye sahip oldukları belirtildi.

Ortak banka hesabı kullanan çiftler, "Sana yardım etmek istiyorum çünkü buna ihtiyacın var. Bana daha sonra yardım edip etmeyeceğini takip etmiyorum" anlayışıyla hareket etti. Bu, çiftler arasında dayanışma ve güvenin önemini vurgulayan bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Buna karşılık, ayrı hesapları bulunan çiftlerin finansal ilişkilerini "değiş tokuş" olarak gördükleri belirtildi. Ayrı hesaplar kullanan eşlerin birbirlerine karşı "Sana yardım ediyorum çünkü sen de daha sonra bana yardım edeceksin" mantığıyla hareket ettikleri ifade edildi.

Araştırmanın Sonuçları ve Ortak Banka Hesaplarının Önemi

Araştırma sonuçlarına göre, banka hesapları ayrı olan çiftlerin çoğunun potansiyel olarak ilişkilerinin bitmesinin daha kolay olduğu kanısına varıldı. Bu durum, ortak banka hesaplarının evliliklerde güven ve şeffaflığın önemini vurgulayan bir faktör olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, ortak banka hesapları olan çiftlerin evliliklerinin daha uzun sürdüğü ve mali durumlarını birlikte yöneterek daha şeffaf ve güvenli bir ilişki kurdukları belirlendi. Bu araştırma, çiftlerin finansal ilişkilerini yönetme biçimlerinin, evliliklerinin sağlığı ve uzunluğu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Etiketler banka evlilik
Yorumlar
Kalan Karakter 800