Nasıl yatırım alabilirsiniz?

Eğer yaratıcı bir iş fikriniz var ve bu fikri yatırımcılara açmak istiyorsanız yatırım turuna hazırlanmalısınız. Peki yatırım turu nedir ve nasıl yapılır? İşte yatırım turuna dair bilinmesi gerekenler…

1 6 İŞTE YATIRIM TURLARI

Girişimler büyüme aşamalarında bir kereden fazla yatırım alabilirler ve bu yatırım süreçlerinin her birine yatırım turu denilir. Yatırım turları bir girişimin yaşam döngüsündeki farklı dönemleri temsil eder ve başlıca yatırım turları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

2 6 Tohum öncesi (pre-seed) yatırım turu:
Tohum öncesi (pre-seed) yatırım turu:

• Ülkemizde genellikle tohum öncesi yatırım turu bir girişimin fikir aşaması ile ürünün prototipinin oluşturulması arasında geçen dönem için kullanılır.

 • Bu dönemde girişimin kurucuları kendi kendileri veya aile ve arkadaşlardan toplanan sermaye ile finanse ederler. Ek olarak kuluçka merkezleri de tohum öncesi dönemde girişimlere destek sağlayabilirler.

3 6 Tohum (seed) yatırım turu:

 • Tohum yatırım turu, bir girişimin ilk resmi sermaye artırımıdır. Ürünün oluşturulması, girişim içerisindeki organizasyon şemasının oluşturulması, pazar araştırmalarının yapılması için ihtiyaç duyulan bir yatırım turudur.

• Bir girişimin tohum aşaması yatırım turunda hızlandırma programları, melek yatırımcılar, özel risk sermayeleri veya stratejik yatırımcılar yer alabilir.

4 6 Erken aşama (Seri A ve Seri B) yatırım turları:
Erken aşama (Seri A ve Seri B) yatırım turları:

• Girişimlerin erken aşama kilometre taşlarının tamamlanması ile pazar-ürün uyumunun ve iş modelinin test edilmesi ve müşteri tabanının oluşturulmasının hızlandırılması için yapılan yatırım turlarıdır.

• Bir girişimin erken aşama yatırım turunda melek yatırımcılar, stratejik yatırımcılar ve özel risk sermayeleri yer alabilir.

5 6 İleri aşama (Seri C ve Seri D) yatırım turları:

• Seri C ve D yatırım turlarına giren girişimler başarılı olarak kendini kanıtlamışlardır ve yeni ürünler geliştirme, yeni pazarlara açılma ve hatta başka şirketleri satın almalarına yardımcı olmak için ileri aşama yatırım turlarına başvururlar.

• Bir girişimin ileri aşama yatırım turunda risk sermayeleri ve özel girişim sermayeleri yer alabilir.

6 6 Olgunluk aşaması (Maturity stage) yatırımı:
Olgunluk aşaması (Maturity stage) yatırımı:

• Bir girişimin pazar-ürün uyumunun ve iş modelinin pazar tarafından onaylanması sonrasında, faaliyetlerini genişleterek, farklı coğrafya, pazarlara girişini hızlandırmak veya ürün portföyünü genişletmek için yapılan yatırım turlarıdır.

• Bu yatırım turlarında çoğunlukla özel girişim sermayeleri ve uluslararası finans kuruluşları finansal yatırımcılar olarak yer alırken stratejik yatırımcılar da bu aşamada yatırım yapabilirler.

Etiketler haber
Yorumlar
Kalan Karakter 800