Yazmaya hayat veren kadınlar

Geçmişi 600 yıl öncesine dayanan ve baskı tekniğiyle yapılan Tokat yazmaları, gelişen teknolojiye karşı sayıları azalan ustalar sayesinde gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.