Borsa İstanbul'a yeni vergi mi geliyor?

"24.11. 2023 tarihinde TBMM’ye sunulan kanun teklifi Borsa İstanbul’a yeni vergi mi geliyor sorularını ortaya çıkardı. Basında da bu konu geniş yer bulsa da soru işaretlerini arttırdı..."

24.11. 2023 tarihinde TBMM’ye sunulan kanun teklifi Borsa İstanbul’a yeni vergi mi geliyor sorularını ortaya çıkardı. Basında da bu konu geniş yer bulsa da soru işaretlerini arttırdı. Söz konusu kanun teklifini incelediğimizde Genel Gerekçe kısmında;

-Türk lirası enstrümanlara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi,

-Ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması,

Madde Gerekçesi kısmının 12. Maddesinde,

Yapılan düzenleme ile yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte %40'a kadar artırmaya ve geçici 67 nci maddede yer alan oranlan her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı %40'a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Kanun maddesine baktığımızda da;

193 sayılı Kanununun geçici 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte bir katına" ibaresi "kar payı ve faiz gelirleri için ayrı ayrı veya birlikte %40'a" şeklinde, on yedinci fıkrasında yer alan "%15'e" ibaresi "%40'a" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "her bir sermaye piyasası aracı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi," ibaresi eklenmiştir.

Halı hazırda %15’e kadar Borsa İstanbul’dan elde edilecek gelirlere vergi uygulanma yetkisi olmasına rağmen şu an hisse senedi alış – satışından elde edilen gelire vergi uygulanmıyor. Temettü gelirlerinde ise %15 olan stopaj 21.12.2021 tarihinde %10’a indirildi.

Tüm bu bilgileri göz önüne alıp  yapacağımız çıkarım yabancı para cinsinden yapılan yatırımlar bakımından vergilerin artacağı ancak Borsa İstanbul ya da diğer TL cinsi yatırımlar yönünden de verginin teşvik edileceğidir. Dolayısıyla Borsa İstanbul yatırımcıları için vergi riski düşük görünmektedir.

Rıdvan Yıldız kimdir?

11 Şubat 1988 tarihinde Bartın’da doğdu. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi’nde lise eğitimini bitirdikten sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Çeşitli hukuk bürolarında tecrübe kazandıktan sonra serbest avukatlığa başladı. 2012’den bu yana İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra ediyor. Tüketici Sorunları Derneği’nde Genel Başkan Vekilliği ve Genel Başkanlık görevlerini üstlendi. Tüketici, bilişim, gayrimenkul, kentsel dönüşüm, kat mülkiyeti ve spor hukuku alanındaki makaleleri çeşitli mecralarda yayımlandı.

2019 yılında "Sınırsız Yeni Dünyanın Sınırları- Sosyal Medyada Hukuk" adında sosyal medya hukuku okur yazarlığını arttırmaya yönelik bir kitabı yayımlandı.

Yorumlar
Kalan Karakter 800