Anneler İçin En Zoru: Hem Evde Hem De İşte Çalışmak

Araştırmaya göre çalışan annelerin yaşadığı en büyük zorluk hem ev hem de iş ile ilgilenmek. Çalışan anneler çocuğunu başkasına emanet etmenin de vicdan azabını yaşadığını söylüyor…

1 6 Çalışan Anne
Çalışan Anne

DORinsight, Anneler Günü’ne özel ‘Çalışan Anneler Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 

Anneleri en çok zorlayan ikinci sorun ise çocuğunu başkasına emanet etmek ve bakıcı sorunları.


26 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, çocuğu olan ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 697 çalışan anne katıldı. Araştırma kapsamında, çocuğu olan ve çalışan annelere, ‘çalışan anne olmanın zorlukları ve getirileriyle’ ilgili sorular yöneltildi. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle oldu:

2 6 Sorunlar

Katılımcılara göre çalışan kadının yaşadığı en büyük zorluk hem iş, hem de ev ile ilgilenme gerekliliği (yüzde 48). Diğer zorlukları ise sırayla çocuğunu başkasına emanet etmenin vicdan azabı (yüzde 23), bakıcı problemi (yüzde 10), çalışma hayatındaki cinsiyet ayrımı (yüzde 10), ücret eşitsizliği (yüzde 7), terfi sorunu (yüzde 2).

3 6 İşler Ortak Yapılmalı

Katılımcıların yarısı “Evdeki sorumluluk paylaşımı sizce nasıl olmalıdır?” sorusuna “Her iş ortak yapılmalıdır” yanıtını veriyor. Bu soruya katılımcıların yüzde 46’sı ise ”İş paylaşımı yapılmalı” diyor. Yüzde 2’lik kısım ”Erkek çalışmıyorsa ev işlerini erkek yapmalı” derken diğer yüzde 2’lik oran ”Ev işleri tamamen kadına aittir” yanıtını veriyor.

4 6 Kreş Sorunu

Katılımcıların yüzde 59’u çocuğun bakımına yönelik imkanlar (Kreş, okul vs) sorununa çözüm bulunması gerektiğini anlatıyor. Yüzde 52’si esnek çalışma saatleri sorununa, yüzde 35’i kadın-erkek eşitliği sorununa, yüzde 18’i ise daha fazla iş imkanı sorununa çözüm üretilmesi gerektiğini dile getiriyor.

5 6 Kısmen İlgilenemiyorlar
Kısmen İlgilenemiyorlar

Katılımcıların yüzde 44’ü çalıştıkları için çocuklarıyla kısmen yeterince ilgilenemediğini düşünüyor. Yüzde 35’i ilgilenemediklerini, yüzde 21’i ise ilgilendiklerini söylüyor. 

Sorumlulukları aksatıyor mu?

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 47’si, çalışıyor olmanın ‘anne’ olmanın sorumluluklarını kısmen aksattığını, yüzde 33’ü aksatmadığını, yüzde 20’si ise aksattığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 47’si annenin çalışıyor olmasının iyi bir “eş” olma sorumluluklarını aksatmadığını, yüzde 39’u kısmen aksattığını, yüzde 14’ü ise aksattığını söylüyor.

6 6 Kendi Ayakları Üzerinde Durmak

Katılımcılara göre annenin çalışıyor olmasının en olumlu tarafı kadının kendi ayakları üzerinde durması (yüzde 50). Diğer olumlu tarafları ise sırayla aile ekonomisine katkısı (yüzde 31), kadının psikolojik sağlığı (yüzde 14), çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlaması (yüzde 5).

Yorumlar
Kalan Karakter 800