Yargıtay, borçlu öğretmenleri ilgilendiren kararı verdi

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, borçlu durumda olan öğretmenler için önemli bir emsal karara imza attı. Karar, 1 milyon 201 bin öğretmeni yakından ilgilendiriyor ve ek ders ücretleriyle ilgili düzenleme getiriyor. Bu kararla birlikte artık ek ders ücretinin sadece dörtte biri haczedilebilecek.

Güncelleme:

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, borçlu bir öğretmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığı maaşının 1/4'ü ile ek ders ücretinin tamamına konulan haczin, Dinar İcra Müdürlüğü tarafından reddedildiğini belirtmiştir. Öğretmen, maaşıyla zorlukla geçindiğini ve eşinin hamile olması nedeniyle doktor kontrolleri ve takviye gıdalar için ek masrafları olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca ikametgahının Fethiye'de olmasından dolayı görev yaptığı Dalaman'daki okula her gün 110 km yol kat ettiğini ifade etmiştir. Bu sebeplerle ek ders ücretine uygulanan haczin kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

Talep mahkemede kabul edildi

İlk Derece Mahkemesi, Dinar İcra Müdürlüğü dosyasında borçlunun maaşının 1/4'ü ve ek ders ücretinin tamamının ayrı ayrı haczedildiği, bu işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verdi. Mahkeme, borçlunun ek ders ücreti üzerindeki tam haczi kaldırırken maaş ve ek ders ücreti toplamının 1/4’ü oranında hesap edilen 1.262,62 TL üzerinden haczin devamına hükmetti. Fazla tahsil edilen 4.672,99 TL kesinti tutarının yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verdi.

Yargıtay, borçlu öğretmenleri ilgilendiren kararı verdi resim: 0

Yargıtay karar verdi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emsal nitelikteki kararında ek ders ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu: "Hukuki temellere dayanarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, ek ders ücreti aylık ders görevi haricinde verilen derslerin karşılığı olarak ödenen bir ücret olarak tanımlanabilir. Ek ders ücreti, 2004 sayılı Kanun'un 83. maddesi kapsamında aylık 'maaş' dışında ek ders görevi karşılığı ödenen bir ücret olarak değerlendirilmelidir. Vurgulamak gerekir ki, 2004 sayılı Kanun'un 83. maddesinde belirtilen 'ücret' kavramı her türlü ücreti kapsamaktadır. Dolayısıyla, ek ders ücreti de madde metninde geçen 'her nevi ücret' ifadesi kapsamında yer almaktadır. Durum böyle olunca, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan direnme kararı yukarıda açıklanan hususlar gözetilerek ve usulünce yerine getirilmiştir."

Yorumlar
Kalan Karakter 800