Fatura kesin delil midir? Faturaya nasıl itiraz edilir?

Ticarette faturanın yeri nedir? Fatura kesin delil midir? Faturaya nasıl itiraz edilir? Bir fatura alan kişi, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa ne olur?

Para Durumu Para Durumu info@paradurumu.tv
1 5 TARAFLAR ARASINDA TİCARİ İLİŞKİ BULUNMALIDIR
TARAFLAR ARASINDA TİCARİ İLİŞKİ BULUNMALIDIR

Faturanın satıcı tarafından düzenlenmesi için, müşteriye bir mal satmış olması veya bir hizmet sunmuş olması, müşterinin de bu malı almış veya hizmetten yararlanmış olması gerekmektedir.

Taraflar arasındaki ticari ilişki yazılı bir sözleşmeye dayanıyor ise faturanın bu sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Temel borç ilişkisinin sözlü bir sözleşmeye dayanması halinde temel borç ilişkisinin faturayı veren kişi tarafından kanıtlanması gerektiği hakim görüş olarak ortaya çıkmıştır.

2 5 FATURAYA İTİRAZ SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?
FATURAYA İTİRAZ SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Bir fatura alan kişi, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa onu kabul etmiş sayılır.

Sadece faturanın bildirilmesi alacak hakkı doğurmaz; satış sözleşmesine dayanan davacının bu ilişkiyi ve malın teslimini kanıtlaması da gerekir.

3 5 FATURAYA İTİRAZ SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?
FATURAYA İTİRAZ SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

Kanuna göre sekiz günlük süre, faturanın muhataba tebliğ edildiği günün ertesi günü işlemeye başlar. Örneğin, ayın 12'si pazartesi tebliğ edilen bir faturaya itirazın son günü, ayın 20'si salı olur.

Sekiz günlük itiraz süresi, adına fatura düzenlenen kişinin itirazını göndermesi için öngörülmüş olan süredir. İtirazın 8 günlük süre içinde yapılması yeterli olup karşı tarafa bu süre içerisinde ulaşması şart değildir.

4 5 FATURAYA İTİRAZ EDİLİNCE NE OLUR?
FATURAYA İTİRAZ EDİLİNCE NE OLUR?

Fatura tutarının tamamına yapılan itirazlarda, fatura aslının muhataba iadesi yerinde olacaktır. - İtirazın kısmi olması halinde ise herhangi bir faiz ödemesine maruz kalmamak için itiraz olunmayan kısma yönelik ödemenin yapılması uygun olacaktır.

 Sekiz günlük kanuni süre, sadece ispat yükünün kimde olacağını gösteren bir süredir. Faturaya süresinde itiraz edildiğinde, faturanın içeriğini ispat yükü faturayı düzenleyende olacakken; itiraz edilmeyen faturada ispat yükü muhatapta olacaktır.

5 5 FATURA KESİN DELİL Mİ?
FATURA KESİN DELİL Mİ?

Fatura ispat hukuku bakımından senet niteliğindedir ve kati delildir. Fatura ayrıca, bazen düzenleyen lehine delil olabileceği gibi, belirli şartlarda faturanın adına düzenlenenin lehine veya aleyhine yazılı delil olabilir.

Kanunda; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” hükmü bulunuyor.

Yargı kararlarına  göre; fatura konusu malın her iki tarafın ticari defterlerinde yer alması halinde davalının fatura bedelini ödediğini kanıtlaması gerekir.

Faturada yazılı malların teslim edildiğini ispat yükü satıcı olan davacıdadır.          

E-FATURALARDA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Temel faturalarda faturayı alanın onayı aranmadığından red butonu bulunmamaktadır. Bu sebeple kağıt faturalarda olduğu gibi noter, güvenli elektronik imza, telgraf ya da iadeli taahhütlü mektup yoluyla itiraz edilmesi gerekmektedir.

Etiketler fatura
Yorumlar
Kalan Karakter 800