Startup kurma rehberi

Startup, soruna çözüm sunan veya inovatif ürünlere dayanan şirketler için kullanılan bir kavram. Startup şirketleri, hızlı çözümlerle başarılar yakalayabiliyor. Ancak bir startup'ın başarılı olması için bazı koşullara dikkat etmek şart. Bunun için bir startup kurma rehberine ihtiyaç duyabilirsiniz.

1 8 ŞİRKET YAPISINI DOĞRU BELİRLEYİN

Startup kurma aşamalarında ilk adım; şirketin yapısı. Startup olarak yola çıkmayı planlayan oluşumların ilk dikkat etmesi gereken nokta, kurulacak şirketin yapısı. Seçeceğiniz şirket türü; faaliyetlerinizi yürütürken özellikle yasal, vergi, yönetim ve kişiler ile organların sorumlulukları alanlarında sizin için en uygun yapıyı kurmak bakımından büyük önem taşımaktadır.

Çünkü kuracağınız yapının türü sonradan değiştirilebilir olmakla beraber; bu işlem girişiminiz için gerek zaman ve emek gerek maddi açıdan bir ek maliyet ortaya çıkaracaktır. Ticaret şirketleri şahıs ve sermaye şirketleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Kolektif ve komandit şirketler şahıs şirketi; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketi sınıfındadır.

2 8 İYİ BİR FİNANSAL ALTYAPI OLUŞTURUN

Bir girişimde etkin bir finansal yönetim ve gerçekçi bir performans takibi; doğru, tutarlı ve yasal mevzuatlarla uyumlu mali veriler ile sağlanabilir. Bu nedenle girişimlerin hayat döngüsü içinde yasal gereksinimleri yerine getiren ve yönetime şirketin performansı hakkında etkin raporlama sağlayan finansal süreçlerin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Girişimlerin başarılı bir finansal planlama ve yatırım süreci için etkin bir finansal yönetim ve raporlama alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir.

3 8 MARKANIZI OLUŞTURUN

Startup’ınızın pazara giriş aşamasından pazarda, önemli bir oyuncu haline gelmesine kadar geçen süreçte etkili bir marka stratejisi olmalıdır. Fikrin ilk ortaya çıktığı andan itibaren doğru bir marka stratejisi oluşturulması ajandanın en üstünde yer alan konulardan biridir. Doğru marka stratejisi ile ilişkili bir kurumsal kimlik tasarımı, şirketin söylemlerinin profesyonel olması, sosyal mecralarda verdiği mesajlar bir bütündür. Söz konusu konuları içeren güçlü bir marka yönetimi, müşterilerinizin şirketinizi nasıl algılayacağını şekillendirir.

4 8 DEĞERLEMEYİ YAPARAK BAŞLAYIN

Startuplar, yatırımcılardan yatırım alarak büyüme modeline dayalıdır. İlk aşamada piyasa verileri ve iş planı olmazsa olmazdır. Yatırımcı beklentisi; startup şirketin hedeflediği “şirket değer”ini iş planı, fizibilite ve nakit akımlarına dayalı sunabilmesidir. “Bugünkü değer”den ulaşılması hedeflenen “potansiyel değer”e giden bir değerleme modeli startup başarısı için kritiktir.

5 8 TEŞVİKLERDEN FAYDALANIN

Dünyada girişimcilik destek uygulamaları üç başlık altında toplanmakta olup bunlar sırası ile Eğitim, Finansman ve Firma işleyişine yönelik desteklerdir. Üç destek arasında en önemlisi finansman desteği olarak kabul edilmektedir. Öyle ki finansal sorunlar girişimcileri başarızlığa uğratan etkenler sıralamasında ilk sırayı almakta, bazı durumlarda da birçok değerli fikrin fikir aşamasında kalmasına yol açmaktadır. Ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok kurum ve kuruluş bulunmakta olup bunlar arasında en önemlisi kamu kurumlarıdır. Finansman destekleri olarak mikrokredi, girişim sermayesi, KOBİ borsaları, kredi garantisi, çeşitli vergi muafiyetleri, yatırım indirimi, enerji desteği, kolaylaştırılmış kredi desteği ve hibe desteği gibi uygulamalar öne çıkmaktadır. Ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok kurum ve kuruluş bulunmakta olup bunlar arasında en önemisi kamu kurumlarıdır.

6 8 YURTDIŞINA AÇILIN

Küreselleşen ekonomide startuplar, uluslararası operasyonlar yürütmenin avantajlarını erken dönemlerde ajandalarına almalıdır. Potansiyel yatırımcılar ile yapılan görüşmeler sırasında, startup şirketinin büyüme gösteren uluslararası pazarlarda varlığının sorgulanması muhtemeldir. Uluslararası operasyon ve müşteri fırsatları iyi bir yatırım potansiyeli doğurmaktadır; karlılık ve marka bilinilirliğini artırmak için fırsat yaratmaktadır. Uluslararası operasyonlar, şirketin sınır ötesi yeni maceralar ile yetkinliklerini geliştirmesine fırsat sağlamaktadır. Ayrıca, küresel büyüme ile çok uluslu bir çalışma kültürü de oluşmaktadır. Uluslararası pazarların içerisinde farklı coğrafyalarda konumlanmış olan yeni takım arkadaşlarıyla çalışmak, şirketin renklenmesini ve değer yaratmasını kolaylaştırmaktadır. Her ne kadar cazip ve fırsat olarak görünse de, uluslararası pazarlara açılmak göründüğünden daha çok risk barındırabilir. Bu noktada yurtdışına açılmadan önce riskleri ve olası sonuçlarını iyi anlamak ve aşağıda yer alan unsurları göz önünde bulundurmak faydalıdır:

7 8 TEKNOLOJİDEN FAYDALANIN

İşletmeler teknolojik gelişmeler sayesinde, etkin iletişim, üretkenlik artışı, iş operasyonlarının ve süreçlerinin otomatikleştirilmesi, iş maliyetlerinden tasarruf edilmesi konusunda daha fazla seçeneğe sahip olmuşlardır. Kuruluşlar ve şirketler, sektördeki dev rakipleriyle rekabet etmek amacıyla işlerini yerel pazarlardan uluslararası pazara dönüştürmek için bilgisayarlar, en son yazılım ve uygulamalar, yüksek hızlı internet ve IoT kullanmaktadırlar.

 Teknolojinin günümüzdeki değişim hızı zaman zaman kurumsallaşmış şirketlerin bu hıza ayak uyduramamasına yol açmaktadır. Bu durum gerek büyük kurumsal yapının bozulamamasından gerekse değişecek yapı sonucu etkilenecek çok fazla sayıda insan olmasından kaynaklanmaktadır.

Kurumlar sektörün bir adım önünde olmak ya da sektörün içinde kalmak istiyorsa, iş modellerini yeniden şekillendirmeli, yeniden düşünerek tasarlamalı ve teknolojiyi bir pazar bozucu güç olarak kullanmak için geleneksel taktiklerin ötesine geçmeye çalışmalıdır. Günümüzde etki alanı, müşterilerinizin neredeyse dünyanın herhangi bir yerinde olabileceği anlamına gelir, bu nedenle onlara ulaşmak ve hizmet vermek için kullandığınız kanallar geleneksel olamaz. Geleneksel yapının ötesine geçme kabiliyeti startuplarda mevcuttur.

8 8 YÖNETİM YAPINIZI İYİLEŞTİRİN

 

Kurumsal yönetim; kurum içerisindeki süreçlerde verimliliğin artması, sürdürülebilirlik, kurum hafızasının oluşması, raporlama ve verimlilik gibi birçok konuda yol göstericidir. Kurumsal yönetim yaklaşımıyla birlikte çalışanlarınız, yatırımcılarınız ve müşterileriniz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarınızın çıkarlarının dengelenmesi ve bütün olarak ele alınması hedeflenir. Güçlü kurumsal yönetim uygulamalarının dürüstlük, adalet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini beraberinde getirmesiyle birlikte şirket kültürünüz de şekillenir. Şirketiniz henüz çok küçükse; hissedar, yönetim ve/ veya direktörlerinizin aynı kişilerden oluşması bir sorun yaratmayacaktır. Ancak şirketinizin büyümeye başlamasıyla birlikte; bağımsız yöneticilere sahip olmanız, şirket kararlarının çok yönlü ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. (Kaynak: KPMG Startup Başarı Rehberi)

Yorumlar
Kalan Karakter 800