Kadınlar gece vardiyasında ne kadar çalıştırılabilir?

Kadınlar gece vardiyasında en fazla kaç saat çalıştırılabilir?Kadın çalışanların çalışma hayatına dair bilmeniz gereken haklar:

Kadın çalışanların her ne şekilde olursa olsun gece vardiyasında / postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmayacakları, gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenlerin, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklamaları gerektiği bakanlık tarafından söylendi.  

Ayrıca Çalışma Bakanlığı yetkilileri belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenlerinin, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanlarını, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlü oldukları, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınacağı ve işverenin, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamaları gerektiği hususlarının 4857 sayılı Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş müfettişlerince denetlendiğini belirtti.

Yorumlar
Kalan Karakter 800