Girişimcilikte 2023 trendleri neler olacak?

Hibrit çalışma modellerinde insan merkezli iş tasarımı, ödemesiz mağazalar, hızlı ve otonom teslimatlar, alternatif protein kaynakları, sahada deneyimleyerek öğrenme metodları, uzaktan hastalık teşhisi ve tedavi... İşte 2023'e damga vurması beklenen girişimcilik fikirleri...

Gizem Kurtul Gizem Kurtul gizem@paradurumu.tv
1 10 2023 YILI GİRİŞİMCİLİK TRENDLERİ
2023 YILI GİRİŞİMCİLİK TRENDLERİ

Girişimcilik son yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da önemli bir kariyer hedefi olacak. Girişimcilik fikirleri, girişimcilik alanları, girişimcilik yöntemleri ve nasıl başarılı bir girişimci olunacağı önümüzdeki yıl da en çok araştırılacak konuların başında gelecek. Bu nedenle, geleceğin müşteri ihtiyaç ve problemlerinden yola çıkarak çözüm tasarlamalarında yol gösterecek trendler, girişimciliğe adım atacaklar için oldukça önemli. İşte GOOINN'in (Good Innovation), girişimcilik ekosisteme katkı sağlamak amacıyla geleceğin iş dünyasından gıda teknolojileri ve perakendeye, sağlık teknolojilerinden Web 3.0’a kadar öne çıkan sektörler için geleceğe ışık tutacağını ortaya koyduğu, 2023 yılı girişimcilik trendleri ve öngörüleri;

2 10 FUTURE OF WORK
FUTURE OF WORK

“2030 yılına kadar 5,3 milyon yeni iş yaratılacak”
Geleceğin çalışma hayatı hibrit modeller üzerinde oluşacak. Bu modeller için insan merkezli iş tasarımının yapılması, şirket kültürünün modellere entegre edilmesi, şirket içindeki liderlerin bu modeli yönetmek için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadığının belirlenmesi, iş hedefleriyle örtüşecek gerekli yeteneklerin ve becerilerin kazanılması, teknolojilerin ve modelleri optimize edecek uygulamaların tanımlanması ve ayarlanması önemli olacak. Özellikle beceri boşluklarının kapatılarak geliştirilmesi için yapılan çalışmalar 2030 yılına kadar net 5,3 milyon yeni iş yaratılmasına yol açabileceği öngörülmektedir.

3 10 WEB 3.0
WEB 3.0

“Merkeziyetsiz uygulamalar geliyor”
Web 2.0 beraberinde getirdiği sosyal ağlar, bulut bilişim ve mobil teknolojinin etkisiyle insan hayatında derin değişikliklere yol açtı. Web 3.0’ün ise büyük bir toplumsal değişim yaratacağı bir gerçek. 2023 yılında pazar büyüklüğünün 6,187.3 milyon dolar olacağı öngörülen Web 3.0 sektörü, yapay zekâ işgücü piyasalarını tamamen değiştirecek, merkeziyetsizlik tüm toplumları yeniden yapılandıracak ve sınır bilişim (edge computing) süper bilgisayarların her yerden işleme gücüne izin verecek.

4 10 PERAKENDE
PERAKENDE

“Yükselen sosyal satışlar interaktif perakende deneyimleri sunarak yeni bir çağ açıyor”
Dijital olarak yerel markalar perakende rekabetini artırırken tüketicilerin temassız perakende deneyimi talepleri artıyor. Böylelikle ödemesiz mağazalar, hızlı ve otonom teslimatlar ana akım haline gelmekte. Bununla birlikte müşteri deneyimleri farklılaşıyor ve çok kanallı alışveriş deneyimi ön plana çıkarıyor. Bunun sebebinin, tüketicilerin markalarla birden çok kanal üzerinden bağlantı kurması gösteriliyor. Satın alma yolculukları herhangi bir kanaldan başlayıp başka bir kanalda sonlanabiliyor. Bu nedenle perakende firmalarının rekabetçi kalabilmek adına bu alana önem vermesi gerekecek.
İnteraktif perakende deneyimleri dışında teknolojik gelişmeler sayesinde yeni ödeme sistemlerini, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat seçeneklerini sunacak olan perakendeciler, rakiplerine göre büyük bir avantaj elde edecek.

Başka bir önemli konu ise sosyal ve çevresel sorumluluk… Bu noktada giderek artan alışveriş düşkünü genç nüfusun yanı sıra, sosyal ve çevresel sorumluluğu günlük iş modellerine yerleştiren perakendeler daha rekabetçi olacak. Özellikle Z jenerasyonu için önemli bir konu olan sürdürülebilirlik ve perakendecilerin sürdürülebilir iş modelleri ile ürün tedariği, paketleme ve teslimatla ilgili değişen beklentilere karşılık vermesi kritik bir öneme sahip.

5 10 FOODTECH
FOODTECH

“Girişimciler daha kısa, daha sürdürülebilir, daha esnek ve optimize bir tedarik zinciri yaratmak için çalışıyor”
Tüketiciler hem sağlık hem de çevresel kaygılar nedeniyle alternatif protein kaynaklarına yönelirken 3 boyutlu baskı, fermantasyon ve moleküler biyolojideki gelişmeler sürdürülebilir alternatif protein üretim çözümlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Gıda şirketleri, bu tip gelişmeler sayesinde endüstriyel et üretimindeki etik kaygıları ve karbon ayak izini dengeleyebilmek için çalışıyorlar. Bununla birlikte tüketiciler, satın aldıkları gıda ürünlerinin kalitesi konusunda daha hassas hale geldiler ve gıda güvenliği önemli bir endişe kaynağı oldu. Bu nedenle gıda güvenliği ve şeffaflığı gün geçtikçe önem kazanmakta. Ayrıca, tüketiciler arasında beslenme bilincindeki artış, kişiselleştirilmiş beslenme çözümlerine olan talebi artırmakta.

Girişimciler daha kısa, daha sürdürülebilir ve esnek bir tedarik zinciri yaratmak, çiftliği daha akıllı hale getirmek, geleceğin çiftliğini ve ürünlerini ortaya çıkarmak için iç mekân çiftçiliğine önem verirken; diğer yandan gıda girişimcileri ve büyük şirketler çevresel ayak izini en aza indirmek ve maliyetlerden tasarruf etmek için gıda israfını azaltmaya odaklanmakta. Özellikle gıda izleme çözümleri bu noktada gıda üreticilerinin, restoranların ve akıllı şehirlerin gıda atıklarını azaltmalarına olanak tanıyacaktır.

6 10 EDTECH
EDTECH

Öğrencilerin teknoloji ile donatılmış kendi okul programlarında, kendi hızlarında ve sahada deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanacak. Dünyada Edtech, yapay zeka ve dijitalleşmenin ortaya çıkmasıyla sürekli bir dijital devrim yaşamaktadır. 2027 yılına kadar %15,52'lik bir büyüme ile 605,40 milyar dolara ulaşması beklenen Edtech sektöründe AR ve VR teknolojisi gelecekte var olacak en büyük trendlerden biri. Bu teknolojiler öğrenme deneyimlerinde farklı deneyimler sunmaktadır. Bu noktada öğrenciler, bir konuyla ilgili videoyu okumak veya izlemek yerine, kavramları 3D olarak deneyimlemek için VR ve AR'yi kullanabilecekler.

7 10 HEALTHTECH
HEALTHTECH

“Sağlık teknolojilerine ilgi büyük”
Covid19 pandemisi, tüm sağlık sistemini temelden dönüştüren ve dijitalleştirilmiş sağlık hizmetleri geliştiren Healthtech pazarının hızla ve büyük ölçekte geliştirilmesinde ve benimsenmesinde büyük bir katalizör görevi gördü.
Özellikle uzaktan teşhis, uzaktan izleme ve uzaktan bakım yöntemleri, geleneksel sağlık hizmeti ortamlarının dışındaki hastaların teşhisine, izlenmesine ve yönetimine izin vererek doktorlara erişemeyen hastalar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırırken; bakım noktası testi, tamamlayıcı tanı testleri, moleküler ve genetik testler; tanısal erken teşhis ve ilerlemenin izlenmesi, tedavi başarısı olasılığı daha yüksek olan tedavilerin seçilmesi ve olumsuz olaylardan kaçınılması yoluyla klinik sonuçlara birçok fayda sağlayacaktır. Ayrıca merkez laboratuvarlara olan talebi azaltarak tedavi kararları hakkında zamanında rehberlik sağlama, hastalık kontrolü gibi sağlık hizmetlerine ilişkin karar verme sürecinde önemli rol oynayacak.

Kapalı devre insülin pompaları ve taşınabilir diyaliz makineleri gelecekte önemli bir yere sahip. Öne çıkan giyilebilir teknolojiler ve yapay zekâ tabanlı ses teknolojisi de gelecekte önemli bir yer tutacak. Giyilebilir teknolojiler hem hastaya hem de sağlık hizmeti sağlayıcısına gerçek zamanlı olarak sağlık durumu güncellemeleri sağlayarak zamanında müdahaleleri kolaylaştıracak.

8 10 WELLNESS
WELLNESS

Yeni yaşam modelleri geliştirilerek genç ve yaşlı kesimin birlikte yaşamalarını destekleyecek tasarım ve stratejiler geliştirilecek. Dolayısıyla toprakla etkileşimin fazla olacağı yeni sağlıklı yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Eski bir şifa tekniği olan ses şifası ise bedeni bir denge ve uyuma getirmek için yeniden ön plana çıkarken ortak hamamlar, büyük ölçekli sağlıklı yaşam odaklı tatil köyleri, doğanın sanat ve zindelik ile buluştuğu halka açık parklar gibi birçok sağlıklı yaşam alanları oluşmaya başladı.

Wellness alanında yeni nesil natüralizm önemli bir konu haline gelmekte. Bu noktada kişiler artık uykularına, hareketlerine, dengeli beslenmelerine ve mental sağlıklarına dikkat etmeye başlamış durumda. İnsanlığın temel değerlerine geri dönüş yaşanmakta.

9 10 SOSYAL MEDYA
SOSYAL MEDYA

Yeni Nesil Medya Sosyal medya arama motorlarının yerini almaya başlamış durumda. Geçici içerikler ile etkileşim yükseltmek, özgün içerikler, video içerikleri ve kısa videolar ön planda olan trendler arasında. Bununla birlikte kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler marka içeriklerinin önemli bir parçası olmaya başladı. Markalar kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri kullanarak hem markalı içeriğin pazarlama bütçesini kısabilecekleri hem de kullanıcıları ön plana çıkarmalarına ve kendilerini değerli hissetmelerine de olanak sağlayabilecekler.


Yeni nesil medya alanında internet memes’leri artan trendler arasında görülmekte. Memes’ler içerik oluşturanların izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurması ve bir markayı genellikle eğlence unsurunu kaybetmeden tanıtması için harika bir yol. Bu içerikler markalara hedef kitleleriyle sohbet etme ve ilişki kurmanın kapılarını açacaklar.

10 10 SOSYAL MEDYA ARAMA MOTORLARININ YERİNİ ALDI
SOSYAL MEDYA ARAMA MOTORLARININ YERİNİ ALDI

Başka önemli bir nokta ise, sosyal medyanın arama motorlarının yerini almaya başlaması. Küresel olarak her yaş grubundan insan, markaları araştırmak için sosyal medyayı kullanıyor. Özellikle Z kuşağı arama yapmaktansa satın almak istedikleri markaları araştırmak için sosyal medyaya yönelmekte. Bununla birlikte diğer önemli bir nokta sosyal medyanın reklam dünyasının kralı olmaya başlamasıdır. 2021 yılında dijital reklamlara 521 milyar dolardan fazla para harcandı. Bu rakamın 2026 yılında 876 milyar dolara ulaşabileceğini öngörülüyor.

Yorumlar
Kalan Karakter 800