Siber zorbalık ve akran zorbalığı müfredata eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda seçmeli dersler kapsamına alınan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" kapsamında siber zorbalık ve akran zorbalığıyla mücadeleyi öğrencilere anlatacak.

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" dersinin müfredatı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandıktan sonra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Bu ders, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda toplam 72 saatlik öğretim programını kapsayarak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında seçmeli dersler arasında yer aldı.

Dersin amacı, öğrencilere toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandırmak, aynı zamanda toplumsal sorunlara karşı farkındalık oluşturmaktır. Müfredatta yer alan içerikler, öğrencilere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak etkileşimli eğitim ortamlarını içerdi. 

Toplumsal farkındalık oluşturma

Dersin 6. sınıf müfredatında "sosyal sorumluluk", "toplumsal farkındalık oluşturma", "toplumsal değerler ve ahlak", "çevre ve sürdürülebilirlik", "toplumsal sağlık" ve "sosyal yardımlaşma" üniteleri bulunuyor. İleri kademelerde ise bu ünitelere ek olarak 7. sınıflarda "toplum hizmeti ve gönüllülük" ile 8. sınıflarda "sosyal girişimcilik ve inovasyon" ile "küresel sorunlara bakış" üniteleri de eklendi. 

Dersin içeriği, öğrencilere gönüllülük, empati, diğerkamlık, toplumsal farkındalık, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ve sosyal girişimcilik gibi kavramları öğretmeyi amaçlıyor. Öğrencilere, sosyal sorumlulukları anlamaları ve etkili bir şekilde yerine getirmeleri için pratik beceriler kazandırmak adına uygulamaya yönelik kazanımlar da bulunuyor.

Dijital güvenlik, dijital bağımlılık, siber tehdit gibi konuların da ele alındığı derste öğrencilere, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri dijital şiddet türleriyle baş etme becerileri de öğretiliyor.  Sosyal sorumluluğun temel değerleri ve ahlak ilkeleri, örneklerle açıklanarak öğrencilere aktarılıyor. 

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çevre sorunlarına duyarlılık kazandırmayı amaçlayan "Çevre ve Sürdürülebilirlik" ünitesinde öğrencilere, çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler önerme becerisi kazandırıyor. Aynı zamanda, bu sorunlara yönelik projeler geliştirme ve değerlendirme yetenekleri de öğrencilere öğretiliyor. 

"Toplum Hizmeti ve Gönüllülük" dersinde öğrencilerin bireysel ve toplumsal önemini fark etmeleri, teknolojinin sosyal sorumluluk çalışmalarındaki etkisini değerlendirmeleri ve bu konuda projeler araştırmaları hedefleniyor. Ders, öğrencilere öz saygı, öz güven ve yaşam doyumu gibi kavramları da içeriyor. 

"Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon" ünitesinde öğrencilere sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon kavramlarını anlamaları, bu alanlarda yaratıcı fikirler geliştirmeleri öğretiliyor.  "Küresel Sorunlara Bakış" ünitesinde ise öğrenciler, küresel sorunları tanımlayarak bu sorunlara çözüm önerileri geliştirecekler. Ayrıca, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen projeler üzerinde yapılan incelemelerle "ikiz dönüşüm" kavramı vurgulanacak.

Etiketler MEB
Yorumlar
Kalan Karakter 800