Öğrenme stilinizi biliyor musunuz?

Öğrenmeyi öğrenmek için de, hayattan istediklerinizi doğru belirleyebilmek için de kişinin kendisini tanıması çok önemlidir. Kişi kendini tanıdığı ölçüde öğrenme kapasitesini doğru bir biçimde saptayabilir.

Kişi, önceki hayatında başarılı olduğu alanlarda kullandığı yöntemleri yine kendisi geliştirip başarılı bir öğrenme sağlayabilir. Bunların yanı sıra öğrenmek istenilen konu ile ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğumuz ve bu konunun ilgimizi çekip çekmediği de önem taşır. Eğitim sistemimizde sırf aile ya da çevrenin baskısıyla öğrencinin ilgisinin olmadığı bir alana yönelmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ise uzun vadede mutsuz ve başarısız bir hayata açılan kapı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öncelikle doğru bir öğrenme için amacınızı iyi belirlemelisiniz. Ne için çalışacaksınız? Sınavlarda başarılı olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlarda ek puan almak için mi? Okul puanınızın artması için mi? Öğretmeninizin gözüne girmek için mi? Başarılı bir doktor, mühendis, bilim adamı vs. olmak için mi? Analitik düşünme becerinizi artırmak için mi? İleriki dönemlerde yaşamak istediğiniz hayata sıçrama yapmak için mi? Veya yeni bilgiler öğrenmekten mutlu olup zihninizin düşünme gücünü artırmak için mi? Amacınızı doğru saptadığınızda sonuca ulaşmak için daha gayretli olursunuz.

Amacınıza ulaştığınızda, elde ettiğiniz başarıyı ölçebildiğiniz için sonrasında karşılaşabileceğiniz zor durumlarda “Ben önceden de böyle zorluklarla karşılaşmıştım o zaman başardım şimdi de başaracağım” düşüncesine sahip olursunuz. Bilmediğiniz konulardan korkmaz ve sonunda onu da öğrenip başaracağınıza dair inancınız artar.

Öğrenmek istediğiniz konuyu önceden kafanızda tasarladığınızda, öğrenme koridorunda kaybolma ihtimaliniz azalır. Öğrenen kişi, bilgiyi öğrenmeden önce; bu bilgiyi nasıl, ne kadar sürede, hangi kaynaklardan öğrenebileceğini öğrendiğinde öğrenmeyi de öğrenmiş oluyor. Öğrenmeyi öğrenmek bütünsel olarak okulda ve hayatta karşımıza çıkarken, öğrenilecek konular kişiye özel bir durumu oluşturuyor. Öğrenenler arasında; anlama ve algılama, düşünme ve öğrenme yöntemleri açısından büyük farklılıklar var. Herkesin öğrenme stili farklılık oluşturuyor. Görsel öğrenenler gördüklerini, işitsel öğrenenler duyduklarını, kinestetik öğrenenler uygulayarak, yaparak daha iyi öğreniyor. Peki siz hangi kategoriye giriyorsunuz?

İsterseniz aşağıdaki testi yaparak öğrenme stilinizi belirleyebilirsiniz.

ÖĞRENME STİLİ TESTİ

Aşağıda verilen maddeleri okuyup, size en uygun olan bir seçeneği işaretleyiniz. 

1. A) Hikaye dinlemeyi,

    B) Film izlemeyi,

    C) Bahçede oynamayı tercih ederim.

 2. A) Müzik dinlemeyi,

    B) Kitap okumayı,

    C) Yürümeyi tercih ederim.

 

3.    A) Radyo dinlemeyi,

      B) Televizyon izlemeyi,

     C) Oyun oynamayı tercih ederim.

 

4.    Benim için hatırlamanın en iyi yolu;

A)   Kendi kendime tekrar tekrar söylemektir.

B)   Zihnimde resim yapmaktır.

C)   Sadece yapmaktır.

 

5.    Söylenenleri en iyi anlamamın yolu;

A)   Biri tarafından açıklanmasıdır.

B)   Resimleri görebilmemdir.

C)   Biri tarafından nasıl olduğunun bana gösterilmesidir.

 

6.    Bir şeyler düşündüğüm zaman;

A)   Kendi kendime konuşurum.

B)   Kafamda  resmini görürüm.

C)   Boş bir alanda hareket etmeye ihtiyaç duyarım.

 

7.  A) İnsanların ne söylediğini hatırlarım.

     B) Baktığım şeylerin rengi ve tasarımı dikkatimi çeker.

     C) Sık sık cebimdeki anahtarla ve bozuk paralarla  ya da masanın üzerindeki       nesnelerle oynarım.

 

8.     Ben  bir;

A)   Dinleyiciyim; izleyen ya da eylem yapan değilim.

B)   İzleyiciyim; dinleyen ya da eylem yapan değilim.

C)   Eylemde bulunanım; izleyen ya da dinleyen değilim. 

Sekiz soruluk testimizde verdiğiniz cevaplardan A seçeneği fazla ise siz bir işitselsiniz, B seçeneği fazla ise görsel, C seçeneği fazla ise dokunsal/ kinestetik’siniz.

Aslında bizler bilgiyi bazen görsel, işitsel ve dokunsal/ kinestetik olarak bazen de sadece birinin ya da ikisinin baskın olduğu durumlarda daha iyi öğreniyoruz. Öğrenme stillerinin zekayla bir ilgisi de bulunmuyor. Bu sadece bilgiyi işleme ve hatırlamak için geçerli bir yol ve yöntem. Öğrenme stili konunun uzmanı Rita Dunn’ın tanımıyla “Her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ya da hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır.” Öğrenme stilleri doğuştan getirdiğimiz ve yaşamımızı etkileyen karakteristik özelliklerimizden birisidir. Her birimizde bu stillerden yalnızca biri baskın diğerleri yok değil dolayısıyla en baskın olan öğrenme stili ile daha iyi öğreniyoruz.

Şimdi işitsel, görsel, dokunsal/kinestetik öğrenenler bilgiyi daha kolay nasıl hafızalarına alabilirler ona bakalım.

İşitsel öğrenenler; Sese, ritime ve müziğe karşı çok hassastır. Küçük yaşlarında yanlarında arkadaşları varmış gibi konuşarak oyun oynarlar. Büyüdüklerinde de sesli düşünmeyi severler. Sözel ifadelere çok önem verirler ve kelime dağarcıkları çok gelişmiştir. Yabancı bir dili çok kolay öğrenebilirler. Kitap okurken dudak kıpırdatarak ya da sesli olarak okuduklarında daha iyi anlarlar. Konuyu birisinden dinlemek öğrenme açısından çok caziptir. Okumak yerine dinlemeyi tercih ederler. Konuşkandır, dinleyerek daha iyi öğrendiği halde ortamın gürültüsü öğrenmelerine ket vurur. Gürültüden çok rahatsız olurlar. Ancak kendisi konuyu yüksek sesle çalışmaktan hoşlanır. Televizyon, radyo gibi sesli iletişim araçlarını yükses sesle dinler. Tanıştıkları birisinin ismini daha kolay hatırlar. Yazılılardan çok sözlü sınavlarda başarılıdır. Bilgi aktarımı yapan kişinin ses tonu, vurguları ve ahenkli konuşması oldukça önemlidir.

İşitsel öğrenenler öğrenmelerini kolaylaştırmak için;

Öğrenmek istedikleri konuyu yüksek sesle okumalı, ses kaydı kullanarak tekrar tekrar dinlemelidir. Arkadaşlarıyla grup çalışması yaparak konuyu tartışmak hafızlarında kalıcı yer eder. Konunun kilit noktaları için (örneğin tarihler ve isimler) kendilerince melodiler oluşturmalı ve bu şekilde tekrar etmeli.

Görsel öğrenenler; Bilgiyi görüntüler yoluyla daha iyi öğrenirler. Düzenli ve titiz kişiler olup hayatlarındaki dağınıklık ve karışıklıktan çok rahatsız olurlar. Dağınık ortamlarda çalışamazlar, masalarını kendilerini yansıtacak şekilde düzenlerler. Sonrasında çalışmaya konsantre olabilirler. Yazı yazmayı çok sevmeseler de defterleri, kitapları çok tertipli ve düzenlidir. Öğretmenleri tarafından örnek öğrenci olarak nitelendirilebilirler. Değer verdikleri nesnelerdeki görsel bozukluk canlarını çok sıkar. Hatta bunu takıntı haline bile getirebilirler. Tanıştıkları birinin yüzünü ismine göre daha kolay hatırlarlar. Resimlerle düşünürler. Yazılı bilgiyi daha net hatırlarlar

Görsel öğrenenler öğrenmelerini kolaylaştırmak için;

Fosforlu kalemler ya da çeşit çeşit renkli kalemler kullanarak not almalı, önemli yerlerin altını çizmeli. Renkli kartonları kullanarak küçük kartlar halinde konunun özetini çıkarmalı. Kitapların kenarına konuyu kısaca özetleyen notlar almalı ya  da post-it yapıştırmalı. Bilgiyi şematize etmeli. Evde buzdolabına ya da çeşitli panolara bilgileri dikkat çekici olarak not etmeli.

Kinestetik öğrenenler; En büyük özellikleri hiperaktif denecek kadar hareketli olmalarıdır. Konuşurken mimiklerini çok kullanır ve yerlerinde duramazlar. Dokunsal/Kinestetikler dış dünyayla temaslarını dokunma ve hareketleri ile algılayarak hisseder. Konuşmalarında sık sık hissettiklerinden bahsederler. Dokunmatik kişiler olup konuştukları kişiye temas etmekten hoşlanırlar. Odaları, çalışma masaları dağınıktır ve düzen onlar için bir ayrıntıdır. Oturdukları yerde uzun süre hareketsiz duramazlar. Hareketleri seri ve hızlıdır. Tiyatro ve dramada çok başarılıdır. Onlar için öğrenmenin en iyi yolu deney yaparak ya da kendilerine anlamlı gelecek bir uygulama yaparak, yaşayarak öğrenmektir. Oturdukları yerin döşemesinin, ellerinde tuttukları kalemin ya da okudukları kitabın nesnel olarak farkındadırlar. Bilgiyi hisleriyle bütünleştirirler. Yaşadıkları olayların hissettirdiklerini kolay kolay unutmazlar.

Dokunsal/Kinestetik öğrenenler öğrenmelerini kolaylaştırmak için;

Ders dinlerken elini kolunu serbestçe hareket ettirebilmeli. Öğretmenlerinin mimikleri ve abartılı hareketleri sayesinde konuyu daha iyi anladıklarından kendileri de çalışırken abartılı anlatım yapmalı. Çalıştığı konuyu yürürken ya da  kondüsyon bisikletinde pedal çevirirken tekrar etmeli. Tiyatral yeteneği çok geliştiğinden konunun özetini drama halinde çalışmalı. Fırsat buldukça ayağa kalkacakları için okulda ön sıralarda oturmalı. Ebeveynleri ya da öğretmenleri Dokunsal/Kinestetiklere mutlaka hareket serbestliği tanımalı.

Kişiye özgü öğrenme stili anlaşıldığında konuyu öğrenmek ve öğretmek için mükemmel bir anahtar oluyor.

Ruhsal ve finansal sağlığı güçlendirmenin 12 yoluHem ruh sağlığınızı hem de finansal sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. İşte size bu yolda yardımcı olacak 12 adım...

 

Etiketler öğrenme stili
Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store