Koronavirüsle Mücadelede İşletmelere Hangi Kolaylık Sağlandı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında işletmelere sağlanan kolaylıklara bir yenisi daha eklendi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde alınan önlemler kapsamında vergi ve diğer çeşitli ödemelerin yanı sıra kira ödemelerinde de işletmelere bazı imtiyazlar tanınmıştı. 1 Mart-30 Haziran'da iş yeri kira bedellerinin ödenememesi fesih sebebi olmaktan çıkarılmış, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri altı ay süreyle ertelenmişti.

Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca teknoparklardaki kuluçka şirketlerinden ve ticari işletmelerden iki ay süreyle kira alınmamasına karar verilmişti.

Finansal Raporlama Kolaylığı

İşletmelere tanınan kira ödemelerindeki bazı imtiyazların, finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal tablolara yansıtılabilmesi için bazı kolaylıklar sağlandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun konuya ilişkin verdiği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan kararla koronavirüs sebebiyle tanınan imtiyazların, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)-16 Kiralamalar Standartları’na uygun olarak finansal tablolara yansıtılması konusunda bazı muafiyetler getirilerek, kiracıların kira imtiyazlarını muhasebeleştirmede karşılaştıkları zorlukların azaltılması amaçlanıyor.

Bu karar kapsamında, Türkiye'de bağımsız denetime tabi olan 10 bine yakın işletmeden münferit ve konsolide finansal tablolarını TFRS'ye uygun olarak hazırlamak zorunda olanlar ile isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayanlar (kiracılar), düzenlemeyle getirilen uygulamaya göre kiralama işlemlerini kolay bir şekilde finansal tablolarına yansıtacak.

Yapılan değişiklikler 1 Haziran 2020 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak.

Yorumlar
Kalan Karakter 800