Beynimizi birikim yapmaya nasıl yönlendiririz?

Yüksek enflasyon dönemiyle birlikte birikim yapmanın önemi daha da arttı. Temel içgüdümüz bizi kazandığımız parayı hemen harcamaya yöneltse de, gelir - gider günlüğü beynin ödüllendirme aktivitesini kontrol altına alabiliriz.

Gelecekle ilgili finansal kaygımızı azaltacak, zor ve beklenmedik durumlarda kullanılabilecek miktarda bir birikim yapmış olmayı kim istemez.  Kendimizi güvende hissettirecek birikim miktarı kişiden kişiye ve beklentilere göre değişse de birçok kişi birikim yapma konusunda zorlanır. Birikim yapmanın önemini bilmemize rağmen bunu gerçekleştirmeyi zorlaştıran şey, beynin ödüllendirme aktivitesiyle ilgilidir. Beynimizi, harcama yapmak yerine birikim yapmaya yönlendirecek metotları kullanmak harcama güdüsünü tersine çevirebilir.

İNSAN HEMEN TÜKETMEK İSTER

İnsanlık var olduğundan beri refahta olduğu dönemden çok daha uzun süre yokluk içinde bulunmuştur. Atalarımız avcı toplayıcı dönemde yiyeceğe ulaşır ulaşmaz muhafaza etmek yerine hızlı bir şekilde tüketirdi. Yiyecekleri uzun süre muhafaza etmek ancak insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra mümkün oldu. Bu nedenle maddi birikimi elde ettikten sonra hızlı bir şekilde kullanmak, insanlara geleceğe yönelik yatırım yapmaktan daha kolay gelir. İnsanın eline bir gelir kaynağı geçtiğinde doğal tepkisi bunu biriktirmeye çalışmak değil harcamaktır.

ANLIK TATMİN BASKIN GELİR

Birikim yapmak dendiğinde sadece birkaç hafta ya da ay yetecek kadar değil, hayat boyu güvence sağlayacak finansal birikim elde etmek hedeflendiği unutulmamalıdır. İnsan doğası, geleceği bu kadar uzun bir süreçte değerlendirmeye alışık olmadığından önündeki birkaç aylık süreci güvene alacak birikimi yaptıktan sonra tekrar harcama rutinine dönmeye meyillidir.

ÖDÜLLENDİRMEYİ HAYAL ETMEK

Yapılan çalışmalar, bazı insanların birikime daha eğilimli olduklarını, bazılarının ise elde edilen geliri hemen harcamayı tercih ettiklerini göstermiştir. Beynin anlık aktivitelerinin görüntülenmesini sağlayan ve Fonksiyonel Manyetik Rezonans adıyla anılan teknolojiyle bu iki grup insanın beyin aktivitesi ölçülerek kıyaslanmıştır. Kişilere belirli bir maddi miktar gösterilerek önce bu miktarın kendilerine hemen verileceği, daha sonra ise aynı miktarın kendilerine bir ay sonra verileceği söylenmiştir. Görüntülemede ilk halde, yani maddi kaynağın deneklere hemen verileceği durumda her iki grupta da beynin ödüllendirme sisteminde aktivasyon olmuştur. Maddi kaynağın bir ay sonra verileceği durumda ise birikim yapabilen grupta ödüllendirme aktivitesi devam ederken, harcamayı tercih eden grupta bu aktivite kaybolmuştur.

Bu bulgular anlık tatmin ve gecikmiş ödüllendirme sistemleriyle açıklanmaktadır. Ödüllendirmenin bir ay sonra yapılacağı söylendiğinde beyin aktivitesi azalan grup, anlık tatmin arayan gruptur. Bu gruptakiler, maddi bir gelir elde ettiğinde bunu hemen harcayarak tatmin sağlamaya çalışır ve gelecekteki bir ödüllendirmeyi hayal etmekte zorlanır. Diğer grup için ise gelecekteki ödüllendirmeyi hayal etmek mümkündür

NASIL BİRİKİM YAPILIR?

Her insan için farklı olmakla beraber insanları harcama yapmaya iten bazı tetikleyici etmenler bulunmaktadır. Bu, kimileri için yeni bir giyişinin reklamını görmek olabileceği gibi, kimileri için bir arkadaşının yeni aldığı televizyon hakkında konuşmasını dinlemek veya bir sosyal medya ünlüsünün giydiği kıyafetleri görmek olabilir. Daha çok birikime yönelmek isteyen bir kişinin yapması gereken şey kendisini harcama yapmaya götüren bu tetikleyici etmenlerin ne olduğunu bulmak ve bu etmenleri hayatından çıkarmaya çalışmaktır. Örneğin, kişi sosyal medyada gördüklerinden çok etkileniyorsa sosyal medyada gezinme süresini kısaltabilir.

GELİR GİDER GÜNLÜĞÜ TUTMAK

Beyni, gecikmiş ödüllendirme yerine anlık tatmini seçen biri, yapacağı aşırı harcamaların sonuçlarını tahmin edemiyor da olabilir. Bu kişi belki ancak ay sonlarında kredi kartı ekstresi ile yüzleştiğinde ve birikim yapamadığını gördüğünde harcamalarının boyutunun farkına varmaktadır. Bu durumdan kaçınmak için uygulanabilecek bir strateji gelir-gider günlüğü tutmaktır.

ÖNEMLİ MİKTAR DEĞİL BAŞLAMAK

Yapılan harcamaları anlık olarak not etmek, paranın takibini yapmayı ve birikimlerin erimesinin önüne geçmeyi kolaylaştırabilir.Unutulmamalıdır ki ne kadar küçük miktarlarda olursa olsun birikim yapmaya başlamak, bunun bir alışkanlık haline gelmesi için atılması gereken ilk adımdır. İnsan beyni belirli şekillerde çalışmaya daha eğilimli olduğundan doğru stratejiler uygulanarak istenmeyen alışkanlıklar finansal sağlığımızın yararına olacak şekilde değiştirilebilir ve kalıcı hale getirilebilir.

İşte tarihin en zengin imparatorluklarıİşte tarihin en zengin imparatorluklarıTarihin en zengin imparatorlukları burada...

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800