AB'de yapay zeka düzenlemesi: Anlaşma sağlandı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, ChatGPT ve Gemini gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasa konusunda anlaştı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan müzakerelerin ardından dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları içeren "Yapay Zeka Yasası" konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yasanın temel hükümleri arasında, Avrupa ülkelerinde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli ve temel haklara saygılı olması gerekliliği bulunuyor.

Yapay zeka sistemleri, topluma zarar verme potansiyeli göz önüne alınarak "risk temelli" bir düzenlemeyle ele alınacak. Yüksek risk taşıyan sistemlere daha sıkı kurallar getirilecek ve yapay zekayı basit yazılım sistemlerinden ayıran açık kriterler belirlenecek.

İçeriğin yapay zekayla oluşturulduğu bildirilecek

Yapay zekanın ulusal güvenlik konularını etkilememesi için özel önlemler alınacak ve yasal düzenleme sadece askeri veya savunma amaçlı kullanılan sistemleri kapsamayacak. Buna ek olarak, sınırlı risk içeren yapay zeka sistemleri, kullanıcılara içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açık bir şekilde bildirmekle yükümlü olacak.

Yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin AB pazarına erişimi, belirli kural ve yükümlülüklere bağlı olarak olacak. Yasaklanan kullanımlar arasında bilişsel davranış manipülasyonu, hassas verilerin biyometrik sınıflandırma yoluyla çıkarılması gibi etik açıdan sorunlu pratikler bulunacak.

Kolluk kuvvetleri yapay zekayı kullanabilecek ancak bu kullanım belirli kurallara tabi olacak ve özellikle terör saldırıları, tehdit önleme ve ciddi suçlara karşı sınırlı durumlarla sınırlı olacak. Yapay Zeka Ofisi ve Yapay Zeka Kurulu gibi kurumlar, düzenlemelerin uygulanmasını denetleyecek ve yönlendirecek.

İhlal olması durumunda ceza ödenecek

Yapay zeka kanununun ihlali durumunda para cezaları, şirketlerin küresel yıllık cirolarının belirli bir yüzdesine veya önceden belirlenen miktarlara göre belirlenecek. Yasaklı uygulamaların ihlali durumunda da ciddi cezalar öngörülmekte.

Yasa, AB ülkeleri ve AP tarafından onaylandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girecek ve uygulamaya geçiş için resmi onayın ardından 2 yıl süre tanınacak. AB Komisyonu'nun 2 yıl önce sunduğu ilk teklif, yapay zekanın kullanımına dair çeşitli sınırlamaları ve şeffaflık kurallarını içermekteydi. Bu düzenleme, Google'ın Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerini de kapsayacak şekilde geniş kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek.

Yorumlar
Kalan Karakter 800