Kişisel Verilerin Korunması ve Açık Rıza Formu

LİDYA YAPIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1)          Giriş
 

Kişisel verilerin korunması, Lidya Yapım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Lidya Yapım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

 

İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

 

2)          Kapsam
 

İşbu Politika, Şirketimizin internet sitesine (“Para Durumu”) üye olan, Para Durumu’nda sunulan hizmetlerden faydalanan, ekonomi ve/veya finans konularında Şirketimiz ile içerik paylaşan, Şirketimiz hizmetleri sayesinde hedeflerine ulaşan ve diğer üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

İşbu Politika’ya tabi olmamakla birlikte Para Durumu, üçüncü parti internet sitelerine ilişkin hizmetler ve/veya servisler ile bağlantılı linkler ve/veya bilgiler içermektedir. Para Durumu’nda ve ilgili internet sitelerin kendi sayfalarında yer verilen bilgilerin yanlış veya eksik olması Şirketimizin kontrolüne tabi değildir. Bu nedenle Şirketimiz, bu internet sitelerinde yer alan bilgiler dolayısıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. İlgili bilgilerin kullanılması, doğrulanması ve/veya bağlantılı internet sitelerinden yer alan ürün veya hizmetlerden faydalanılması durumunda tüm sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir.

 

3)          İşlenen Kişisel Veriler
 

Şirketimiz tarafından veri sahiplerinin aşağıda yer alan kişisel verileri işlenmektedir:

 

·             Kimlik Bilgisi
:
Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, mesleki kimlikler ve benzeri dokümanlarda yer alan tüm bilgiler ve Para Durumu’na üye olunması sırasında kimlik doğrulaması ve hesap erişimini sağlayan şifre bilgileri (örn. isim, soy isim, şifre bilgileri) anlamına gelmektedir.
·             İletişim Bilgisi
:
Telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri anlamına gelmektedir.
·             İşlem Bilgisi
:
Para Durumu’nda yer alan içeriklere yorum yapılması veya tarafımızla iletişime geçilerek soru sorulması durumunda ilgili yorum ve/veya sorulara ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.
·             Finans Bilgisi
:
Para Durumu’nda yer alan kişiye özel hizmetlerden faydalanılması sırasında ilgili hizmetten faydalanan kişilerin ekonomik durumuna ilişkin kişisel veriler (örn. meslek bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi) anlamına gelmektedir.
·             İçerik Sağlayıcı Bilgisi
:
Finansal okur yazarlığa ilişkin Şirketimiz ile içerik paylaşan veya Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetler ile başarıya ulaşan kişilere ilişkin veriler (örn. biyografi, başarı öyküsü) anlamına gelmektedir.
·             Görsel ve İşitsel Veri
:
Fotoğraf ve/veya video gibi gibi görsel niteliğe haiz kişisel veriler anlamına gelmektedir.
·             Aile Üyeleri ve Yakın Bilgisi
:
Kişisel veri sahibinin aile üyeleri ve yakınlarına ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.
 
4)          Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 

1)           
Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi:

 
Şirketimizin internet sitesine üyelik oluşturulması, üyelik bilgilerinin değişikliği ve/veya iptali işlemlerinin planlanması ve/veya icrası,

Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlere başvuru ve/veya satış süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi,

E-bülten üyeliği kapsamında haber ve gelişmelerin kişilere bildirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

Finansal okuryazarlık bilincinin artırılması sağlamak üzere danışanlarımızın sorularının ve/veya yorumlarının alınması, değerlendirilmesi ve bu kapsamda danışanlarımızın ihtiyaçlarına uygun bilgi verilmesi,

Danışanlarımız için hedef belirlenmesi ve bütçe oluşturulması amaçlı sunmuş olduğumuz hizmetlerin planlanması, sunulması ve/veya takibi,

Moneye programı kapsamında sunulan hizmetlerden danışanların faydalandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası.

 
2)           
Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası:

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,

Kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası,

Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
 
Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması,   
Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası.

 
3)           
Şirketimiz tarafından yürütülen idari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile iş sürekliliğinin sağlanması için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:

 

Bilgi sistemlerine ilişkin yazılım oluşturma, yazılım testi ve bakım süreçlerinin planlanması ve bu kapsamda destek hizmeti alınması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin internet sitesinde içerik paylaşmak isteyen kişilerin ilgili taleplerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası.

 
4)           
Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası: 
Şirketimizin internet sitesinde içerik çeşitliliği oluşturulması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlere farkındalığın artırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
İş ortaklarımız ile ilişkilerin planlanması ve/veya icrası,
Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin tanıtımına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası.
 
 
 
 

5)          Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması 
 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aşağıda yer alan üçüncü kişilere aktarmaktadır.

 

(i)          Kişisel Verilerin Tedarikçilerimize Aktarılması

 

Şirketimizle arasındaki sözleşmeye istinaden ve Şirketimizin talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan (örn. yazılım oluşturma, bakım veya onarım hizmetleri, e-posta servis sağlayıcıları, veritabanı yönetimi vb.) taraflara kişisel veriler aktarılmaktadır. Tedarikçilerimize kişisel veriler aktarılıyor olsa dahi, bu kişilerin Şirketimize sunulan hizmet dışında farklı herhangi bir amaçla kişisel verileri işlemelerine izin verilmemektedir.

 

(ii)        Kişisel Verilerin İş Ortaklarımıza Aktarılması

 

Şirketimiz ile Monai Finansal Planlanma Anonim Şirketi’ne (“Monai”) arasındaki iş ortaklığına istinaden Moneye programından faydalanan danışanların kişisel verileri, hedef belirlenmesi, bütçe oluşturulması, tasarruf yapılmasının sağlanması, danışanların harcamalarının takibi ve talep yönetimi amaçlarıyla danışanların onay vermesi halinde Şirketimiz ve Monai arasında paylaşılmaktadır.

 

(iii)      İş Birliği İçerisinde Olduğumuz Diğer Kişiler

 

Şirketimizin tanıtımının veya reklamının yapılması ve sunmuş olduğumuz hizmetlere farkındalığın artırılması amaçlarıyla Şirketimiz ile paylaşılan başarı öyküleri Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi ve Star Medya Yayıncılık Anonim Şirketi ile paylaşılmaktadır

 

6)          Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası
 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü gereği, Şirketimiz tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin re’sen vermiş olduğu karara veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

7)          Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, Şirketimiz bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve işletilmekte ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

8)          Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması
 

Şirketimiz, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

9)           Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

 

(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

10)     Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması
 

Kişisel veri sahipleri 9’uncu bölümde (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin taleplerini info@paradurumu.com adresine yazılı olarak veya önceden Şirketimize bildirmiş oldukları ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle veya mevzuata uygun diğer yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir.

 

11)     Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
 

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Şirketimiz kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Şirketimiz ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

 

Kişisel veri sahibinin, 9’uncu bölümde (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir.

 

Kişisel veri sahibinin başvurusuna Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

LİDYA YAPIM VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AÇIK RIZA METNİ

Lidya Yapım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama (segmentasyon ve profilleme dahil) ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası, Şirketinizce sunulan diğer ürünlerle ilgili satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, Şirketinizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ile kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlar kapsamında tedarikçileriniz  ile paylaşılmasını kabul ediyorum.


Şirketinizin internet sitesinde yapmış olduğum yorumların ve/veya sormuş olduğum soruların, Şirketinizin internet sitesinde içerik çeşitliliği oluşturulması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ile Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlere farkındalığın artırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla internet sitenizde yayımlanmasını kabul ediyorum.

Üye Ol