Psikolojik Sermaye: Umut, İyimserlik, Özyeterlilik, Yılmazlık

People Make the Brand Konferansı 2019, bu yıl küresel iş iklimine damgasını vuran belirsizlikler döneminde, şirketler için en kritik sermaye türü olan “Psikolojik Sermaye” ve 4 bileşeni, işveren markası perspektifiyle masaya yatırılacak.

“Umut, iyimserlik, özyeterlilik, yılmazlık” bileşenleri, alanında uzman isimler tarafından ele alınıp gerçek örnekler üzerinden konuşulacak.

Umut

Bir hedefe, amaca ulaşmak için kişiyi pozitif olarak yönlendiren en büyük motivasyon aracı “Umut”tur. İş dünyasında özellikle umut düzeyi yüksek olan çalışanların, belirledikleri hedef doğrultusunda ilerlemede daha başarılı oldukları saptanmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için kurdukları stratejinin işleyişi, karşılaştıkları her türlü durumdaki çözüm yolları geliştirme yöntemleri ve olayları bütünüyle ele alma uğraşlarının en büyük kaynağı, hedefin itici gücü “Umut”tur. Umut yönünden zayıf olan çalışanların, alternatif düşünce metotları geliştirme konusunda eksik kaldığı görülmektedir. People Make The Brand 2019’da, konuşmacılar kendi deneyimlerinden yola çıkarak“Umut” başlığı altında yaptıkları işe olan inancı kaybetmemenin, liderlik ve kariyer yolunda umutsuzluğu yok saymanın önemine değinecek.

Özyeterlilik

Kişinin kendi becerilerine olan inancını simgeleyen özyeterlilik, bireylerin amaçlarına ulaşmak için harcadıkları çaba, bu yolda karşılaştıkları güçlükler ve başarısızlık karşısındaki tepkilerini etkiler. Okulda öğrenilen değil, hayatın içinde mücadele ile kazanılan yaşam becerilerine, erken yaşta alınan sorumlulukların sonucunda gelişen psikolojik iyi hale, gençlerin hak ettikleri noktaya gelmeleri ve yaşadıkları hayatın hakkını vermek için geliştirmeleri gerekiyor.

Yılmazlık

Kişinin birçok olumsuz durumla baş etme ve başarılı olma yeteneği olan “Yılmazlık” psikolojik sermayenin en önemli bileşenlerinden biridir. Yılmazlık kavramının iş hayatında ya da hedefe gidilen yolda oluşacak olumsuz koşullarda stresle başa çıkılmasını kolaylaştıran bir özellik olduğu söylenebilir.

İyimserlik

Kişinin iyi olanı düşünerek başına iyi şeyler geleceğine inanması, belirlediği hedefe ulaşmasında ısrarcı olmasını da sağlayan önemli faktörlerden biri. İş hayatında yüksek moralli, iyi motive, yüksek beklentileri ve amaçları olan kişilerin iyimserlik özelliği de yüksektir. 


Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu ve Universum’un katkısıyla Dinamo Danışmanlık tarafından düzenlenen People Make The Brand, 29 Kasım 2019’da Fairmont Quasar İstanbul’da iş dünyasının yöneticilerini, akademiden önde gelen isimleri, işi insan olan her sektörden profesyoneli, girişimcileri ve araştırmacıları ağırlayacak.

Yorumlar
Kalan Karakter 800