İhbar Süresi Nedir, Ne Zaman Başlar?

Herhangi bir kurum ya da kuruluşta görev yapan çalışanların işverenlerine karşı sorumlu olduğu kadar, işverenlerin de bünyelerinde çalışan kişilere karşı taşıdığı bazı sorumluluklar vardır.

Herhangi bir kurum ya da kuruluşta görev yapan çalışanların işverenlerine karşı sorumlu olduğu kadar, işverenlerin de bünyelerinde çalışan kişilere karşı taşıdığı bazı sorumluluklar vardır. İşçiler ve işverenleri arasındaki iş akdinin feshi durumunda merak edilen hususlardan biri ihbar tazminatıdır. İş Kanunu’nda belirsiz süreli iş sözleşmelerine ilişkin, işçilerin çalışmış olduğu sürelere göre bildirimden sonra sözleşmelerinin sona ermesine kadar geçecek olan süreler gösterilmiştir. İhbar tazminatının kanuni dayanağı ise İş Kanunu'nun 17. maddesidir.

İş hayatında işveren ve çalışanın birbirine karşı sorumluluğu, pek çok farklı konuda olup çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Ama genellikle pek çok işverenin ve çalışanın aklına ilk gelenlerden birisi de ihbar süresidir. Kişinin işe başladıktan sonra işten ayrılması haklı fesihlere dayanmıyorsa belirlenmiş olan süreden önce gerçekleşemez. Aynı zamanda işveren de yine haklı sebeplere dayandırmadığı işten çıkartma durumunu kanunla belirlenen sürelerden önce gerçekleştiremez. Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan çalışanlar için belirlenmiş olan ihbar süresi, hem işçi hem de işveren için geçerli olan bir bildirim sürecini ifade eder. İhbar süresi, işçi ve işverenin birbirine karşı en büyük sorumlulukları arasında yer alır. İşçi çalıştığı kurum ya da kuruluştan haklı nedenleri yokken istifa ettiyse bunu işverene bir süre öncesinde bildirmesi gerekir. İşveren de kendi bünyesinde çalışan işçinin iş akdini geçerli nedenlere dayandırarak sonlandırmamışsa sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın diğer tarafa belirli bir süre öncesinde bu durumu yazılı olarak bildirmesi sürecine ihbar süresi denir. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, kişinin iş yerindeki kıdemine göre belirlenir.

İhbar süresi ne zaman başlar?

Bir iş sözleşmesi belirsiz süreli yapıldıysa istifadan önce ya da işten çıkarılma durumunda konunun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu madde 17'de, ihbar süresinin ne zaman başlayacağı şu şekilde belirtilmiştir:

-Hizmet süresi 6 aydan az sürmüş işçi için: 14 gün

-Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için: 28 gün

-Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için: 42 gün

-Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için: 56 gün

Bu sürelere uymak istemeyen taraf, bu sürenin ücretini “ihbar tazminatı” olarak karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

-6 aydan az çalışanlar 2 haftalık ücret

-6 aydan çok, 1,5 yıldan az çalışanlar 4 haftalık ücret

-1,5 yıldan çok, 3 yıldan az çalışanlar için 6 haftalık ücret

-3 yıldan daha fazla çalışanlar için 8 haftalık ücret

İhbar süreleri azaltılıp artırılabilir mi?

Kanunda öngörülen ihbar süreleri asgari olup sözleşmeler ile arttırılabilir. Ancak ihbar sürelerine ilişkin hüküm nispi emredici nitelikte olduğu için hiçbir şekilde azaltılması mümkün değildir. İhbar süreleri tarafların fesih hakkını önemli ölçüde ortadan kaldıracak kadar yüksek olmamalıdır. Yargıtay konu ile ilgili olarak bir sınırlama yapmış ve ihbar sürelerinin, yasada öngörülen sürelere kötü niyet tazminatı için öngörülen sürenin eklenmesinden daha fazla olamayacağını belirtmiştir. Bu hükme göre ihbar süreleri en fazla yasada öngörülen sürelerin dört katı kadar olabilir. Bu kapsamda ihbar süreleri en fazla şu kadar olabilir;

-6 aya kadar en fazla 8 hafta

-6 ay -1,5 yıl arası en fazla 16 hafta

-1,5 yıl - 3 yıl arası en fazla 24 hafta

-3 yıldan fazla en fazla 32 hafta

İhbar süresi içinde yıllık izin kullanılır mı?

İş Kanunu'nun 59. maddesine göre iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde ihbar süresiyle yıllık ücretli izin süreleri iç içe giremez. Ancak söz konusu madde sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halini düzenlemiştir. Dolayısıyla iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilir ve işçi ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanmak isterse ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanabilir. 

Çalışan Anneler İçin Bakıcı Desteği Ne Kadar Oldu? Çalışan annelerin en çok düşündüğü finansal sorunlardan biri de bakıcı ücretleri. Artan bakıcı ücretlerinden sonra çalışan tüm anneleri ilgilendiren bakıcı desteği projesinde verilen hibe desteği zamlandı. İşte detaylar:

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store