18 yaşından küçükler şirket kurabilir mi?

E-ticaretin hızla artmasıyla genç kuşak da erken yaşlarda ticarete yönelmeye başladı. Peki 18 yaşından önce şirket kurulabilir mi?

Mevcut kanunlara göre 15 yaşını dolduran herkes işyeri açabilme hakkına sahip. Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre de 18 yaş öncesinde işveren olunabiliyor. Kanun işverenin 18 yaşından küçük olması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçük kimseye velayeten velisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, veli işveren vekili sayılarak işyerinin tescil edileceğini belirtiyor.

ANNE VE BABANIN VELAYET HAKKI 

Türk Medeni Kanununa göre de işyeri bildirgesinde işveren olarak gösterilmek suretiyle adına işyeri tescil ettirilmek istenen kişinin 18 yaş altında olması halinde, ana ve babasının velayeti hakkı nedeniyle çocuğun mallarını yönetme hakkına sahiptir. 18 yaş altındaki bir kişinin açtığı işyerinin tescil işlemi için, işyerinin tesciline mesnet olan işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçüğün adına velayeten (velayeti olan kişinin adı ve soyadı)” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, velinin işveren vekili sayılarak işyerinin tescil edilmesi gerekiyor.

KISITLAYAN DÜZENLEME

 18'inci yaşını tamamlamayanların işyeri açmalarını kısıtlayan düzenleme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 30. maddesinde; … bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşların işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorunda olduğu, işyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahiplerinin, ustalık belgelerini işyerlerine asacakları, ustalık belgesi sahibi olanların bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamayacağına ilişkin düzenlemedir.

 İŞYERİ AÇMA BELGESİ

Bu düzenleme uyarınca; bir kişi tarafından ustalık belgesi gerektiren bir işyeri açılmak istenirse, ustalık belgesi sahibi olanların bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanmaları mümkün olmadığından, bu durumda bu kişi adına işyeri ruhsatı düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak, “İşyeri Açma Belgesi” bulunan teknik lise mezunlarından 15 yaşını dolduran ayırt etme gücüne sahip bulunan küçüklere işyeri açma ruhsatı verilmesi mümkündür.

EĞLENCE VE İÇKİLİ YERLER

Yine, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12., İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 36. maddelerinde, kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılamayacağı hükmünden hareketle, yukarıda sayılan işyerlerinin mesul müdür çalıştırmadan, 18 yaşından küçükler tarafından açılamayacağını söylemek mümkün.

Bunların dışında kalan mevzuatta özel hükümler bulunmayan işyerleri, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 12., 16. ve 359. maddeleri uyarınca on beş yaşını dolduran ayırt etme gücüne sahip bulunan küçükler (sınırlı ehliyetsizler) tarafından açılabilir.

Yeni bir haftaya nasıl hazırlanmalı! Pazartesi gününe aynı zamanda yeni bir haftaya nasıl hazırlanacaksınız! Sizin için bir kontrol listesi hazırladık. Listede neler yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Uygulayabilirseniz tüm pazartesileriniz bundan sonra çok daha aydınlık olacak...

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store