Sektörlere göre 2017 zam ve terfi beklentileri

Kariyer.net tarafından düzenlenen ve toplamda 7 bin 702 çalışan ve şirketin yanıtladığı “2017 zam ve terfi beklentileri” anketinin sonuçları açıklandı.

Şirketler ve çalışanların zam oranı tahminleri ve beklentileri yoğun olarak yüzde 7 - 10 aralığında birleşirken çalışanların yüzde 21’i yüzde 7-10 aralığında, yüzde 19’u yüzde 3-7 aralığında, yüzde 16’sı yüzde 10-15 aralığında zam bekliyor. 

Çalışanların sadece yüzde 10’u yüzde 20 oranının üstünde zam beklerken enflasyon oranında zam bekleyen çalışan oranı ise yüzde 10. Son olarak çalışanların yüzde 7’si yüzde 15-20 aralığında zam alacağını düşünüyor.

Yeni yılda maaşında zam yapılmayacağını düşünen çalışanlar da var. Buna göre çalışanların yüzde 17’si yeni yılda zam beklemiyor. Ayrıca “Yeni yılda terfi/kıdem bekliyor musunuz?” sorusu sorulan çalışanların yüzde 44’ü “Hayır” derken yüzde 28’i “İşverenimin inisiyatifine kalmış” diyor ve çalışanların yine yüzde 28’i “Evet” yanıtını veriyor.

İşverenler için zam oranı tahminleri çalışanlarla paralellik gösteriyor. “Çalışanlarınız için öngördüğünüz zam oranı nedir?” sorusu sorulan işverenlerin yüzde 33’ü yüzde 7-10 aralığında yanıt verirken, yüzde 17’si yüzde 3-7 aralığında, yüzde 17’si enflasyon oranında, yüzde 14’ü yüzde 10-15 aralığında, yüzde 3’ü yüzde 15-20 aralığında ve sadece yüzde 2’si yüzde 20 oranının üstünde cevabını veriyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 13’ü ise “Yılbaşında zam yapılmayacak” diyor.

İşte 2017 yılı için sektörlere göre zam beklentileri: 

Bilişim sektörü çalışanlarının yüzde 20’si yüzde 7-10 aralığında zam beklerken yüzde 18’i yeni yılda maaşında zam yapılmayacağını düşünüyor.


Bilişim sektöründe işverenlerin öngördüğü zam oranlarına bakıldığında ise yüzde 25’i enflasyon oranında derken yeni yılda maaşlarda zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 12 olarak görülüyor. Yüzde 20 oranının üstünde zam yapılacağını öngören şirketlerin oranı ise yüzde 6.


Elektrik & Elektronik sektörü çalışanlarının ise yüzde 18’i yüzde 10-15 aralığında maaş zammı alacağını düşünürken “Enflasyon oranında” diyenlerin oranı yüzde 14. Ayrıca yeni yılda maaşında zam yapılmayacağını düşünen Elektrik & Elektronik sektörü çalışanlarının oranı ise yüzde 12.


Elektrik & Elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin cevaplarına bakıldığında ise yüzde 28’i çalışanlarına yüzde 7-10 oranda maaş zammı yapacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 10.


Finans sektöründe çalışanların yüzde 26’sı yüzde 7-10 aralığında zam beklerken çalışanların yüzde 17’si yeni yılda maaşlarında zam yapılmayacağını düşünüyor.


Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin cevapları incelendiğinde ise yüzde 29’u çalışanlarına yüzde 7-10 aralığında maaş zammı yapacağını söyleyerek çalışanların beklentilerini doğruluyor. Ayrıca çalışanlarına yeni yılda zam yapmayacağını söyleyen finans şirketlerinin oranı ise yüzde 21.


Gıda sektörü çalışanlarının yanıtlarına bakıldığında ise çalışanların yüzde 21’inin yüzde 7-10 aralığında zam beklediği görülüyor. “Yılbaşında zam yapılmayacak” diyen Gıda sektörü çalışanlarının oranı ise yüzde 17.


Gıda sektöründeki şirketlerin ise yüzde 53’ü çalışanlarına yüzde 7-10 aralığında zam yapacağını söylerken yeni yılda çalışanlarına zam yapmayacağını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 4.


En yüksek zam beklentisi hizmet sektöründe

Hizmet sektöründe zam beklentileri diğer sektörlerdekine oranla biraz daha fazla. Çalışanların yüzde 23’ü yüzde 10-15 aralığında zam bekliyor. Yılbaşında zam alamayacağını düşünenlerin oranı da diğer sektörlerde çalışanlara göre daha düşük bir oranda ve yüzde 9 olduğu görülüyor. Ancak işverenlerin verdiği cevaplara bakıldığında ise durum biraz farklı. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 37’sinin yeni yılda çalışanları için öngördüğü zam oranı yüzde 7-10 aralığında.

Otomotiv sektörü çalışanlarından ankete katıların yüzde 26’sı yüzde 7-10 aralığında maaş zammı beklerken bu sektörde yüzde 20 ve üzeri oranda zam bekleyenlerin oranı ise yüzde 7. Ayrıca Otomotiv sektörü çalışanlarının yüzde 9’u yeni yılda maaş zammı alamayacağını düşünüyor.

Otomotiv alanında faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 35’i çalışanlarına yüzde 7-10 aralığında zam yapacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına maaş zammı yapamayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise yüzde 11.

Perakende işverenleri daha yüksek zam öngörüyor

Perakende sektöründe çalışanların yüzde 24’ünün yeni yılda maaş zammı beklentisinin yüzde 3-7 aralığında... Ayrıca yeni yılda zam alamayacağını düşünen perakende sektörü çalışanlarının oranı ise yüzde 14.

Ancak perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, çalışanların tahminlerini doğrular nitelikte değil. Çünkü ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası (yüzde 56) yeni yılda çalışanlarına yüzde 7-10 aralığında zam yapılacağını öngörüyor. Yeni yılda çalışanlarının maaşına zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise yüzde 8.

2016 yılında dalgalanmalar yaşadığı gözlenen sağlık sektöründe çalışanların yüzde 24’ü yüzde 3-7 aralığında zam bekliyor.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 29’u ise çalışanlarına yüzde 7- 10 aralığında zam yapılacağını öngörüyor.

Tekstil sektörü çalışanlarının yüzde 22’sinin yeni yıldaki zam beklentisinin yüzde 7- 10 aralığında olduğu görülüyor. 2016 yılında en çok iş ilanı yayınlayan sektör olan Tekstil sektörü çalışanları arasında yeni yılda zam alamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 19.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ise yüzde 31’i çalışanlarına yüzde 7- 10 oranında zam yapılacağını söylerken şirketlerin yüzde 7’si yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını ifade ediyor.

Ticaret sektöründe çalışanların yüzde 21’i yeni yılda maaş zammı oranlarının yüzde 3 - 7 aralığında olacağını düşünürken yeni yılda maaş zammı alamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 18.

Ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler ise çalışanların bu düşüncelerini destekler nitelikte şirketlerin yüzde 31’i yeni yılda çalışanlarına yüzde 3 - 7 aralığında maaş zammı verebileceğini öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapamayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise yüzde 16.

Turizm sektöründe çalışanların yüzde 25’i yeni yılda zam alamayacağını düşünürken çalışanların yüzde 19’u yüzde 7 - 10 aralığında zam alacağını düşünüyor.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 31’i yeniyılda çalışanlarına yüzde 3 - 7 aralığında zam yapılacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını söyleyen şirketlerin oranı ise yüzde 13.

Üretim sektörü çalışanlarının yüzde 24’ü yeni yılda maaş zammı oranlarının yüzde 7 - 10 aralığında olacağını düşünürken yeni yılda zam alamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 12.

Üretim sektöründe faaliyet gösteren şirklerin öngörüleri de çalışanların tahminlerini destekler nitelikte şirketlerin yüzde 38’i yeni yılda çalışanlarına yüzde 7 - 10 aralığında zam yapılacağını öngörürken yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını öngören şirketlerin oranı yüzde 12.

Yapı sektörü çalışanlarının yüzde 22’si yeni yılda yüzde 7 - 10 aralığında zam alacağını düşünürken yüzde 19’u yüzde 3-7 aralığında zam alacağını düşünüyor. Ayrıca çalışanların yüzde 18’i yeni yılda zam alamayacağını düşünüyor.

Yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğu (yüzde 40) çalışanlarına yüzde 7 - 10 aralığında zam yapılacağını öngörüyor. Ayrıca yeni yılda çalışanlarına zam yapılmayacağını öngören şirketlerin oranı ise yüzde 13.

Etiketler maaş zam
Yorumlar
Kalan Karakter 800