Resmi Gazete’de yayımlandı; Sözleşmeli öğretmenlikte yeni dönem!

Sözleşmeli Öğretmen alımında geçerli olacak yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu! Yönetmelikte, sözlü sınav başarı puanının KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yarısı alınarak belirleneceği bildirildi. Detaylar işte sizlerle...

Güncelleme:

Mülakat ve KPSS de etkili olacak!

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Yayınlanan Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirleneceği bildirildi.

Resmi gazetede yayınlanan bilgiler!

Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında, aşağıda yer alan maddeler eklendi;

Madde 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12’inci maddesindeki, “(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

Madde 2, yine aynı yönetmeliğin 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklendi;

Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Madde 4- İlgili Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmelik ile birlikte, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verilmiş oldu.

Yorumlar
Kalan Karakter 800