Kamu görevlilerine yapılan fazla ödemelerin takibi için harekete geçildi!

Kamu görevlilerine yapılan yersiz ödemeler ile ilgili işlemlere ilişkin tüm esaslar düzenlenip kamuyla paylaşıldı. Bakanlık fazladan mı yersin olarak ödenen aylık umarım geri alınması hakkında yeni bir karar alıp bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe geçirdi.

Güncelleme:

Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre yapılan yanlış ödemeler kamu görevlilerinin aylıklarına kesilecek. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

15 gün içerisinde fazla ödemeler tespit edilecek

Bakanlığın harcama birimi memurlara yapılan yersiniz fazla ödemelerin tahsil adına belgelerin ulaştığı andan itibaren 15 iş gün olmak şartıyla tespite ilişkin olan belgeleri yetkili birime aktaracak. Yapılan fazla ödemeler genel hükümlere bakılarak zaman işimi için verilen süre içerisinde faizleriyle birlikte kamu çalışanlarından alınacak.

Fazla ödemeler memurlardan geri alınacak

Bakanla bağlı harcama birimi alacak takibi ve tahsili adına fazla ödemelerin yapıldığını tespit etti. Tespit ile ilgili belgelerin detaylı olarak araştırılması adına çalışmalar yapıldı. Fazla ödemeler belirlenen zamanaşımı süresi içerisinde faizleriyle birlikte kamu görevlerinden alınacak. Aylıklarına alıp aybaşından sonrasında görevden ayrılanlar adına da peşin ödenen ailen çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak.

Kurumlardaki aylıksız olarak izinli sayılan memurların çalışmadıkları sürelere ait genel sağlık sigorta primleri adına borçtan sayılmayacak. SGK bu konuyla ilgili iade talebinde bulunmayacak.

Harcamalar memurlar tarafından rızaen ödenecek. Rızaen ödenmemesi takdirinde takip dosyası açılacak ve memur adına borçlar kaydedilmek üzere beş iş günü içinde muhasebeye bildirilecek.

Fazla ödemeler aylıktan kesilecek

Kamu görevlilerine yapılan fazla ödemeler aylıktan kesilecek. Kamuda çalışanlara yapılan fazlalık ödemelerinden doğacak alacaklardan faiz sözleşmeyle birlikte tespit edilmediği durumlarda ödeme yıllık olarak %12 üzerinden yapılacak.

Bakanlığın harcama birimi tarafından tespit edilen fazla aylık ödemelerinin takip ve tahsil işlemleri yetkili birimler tarafından yapılacak. Ödenmeyen veya alınamayan fazla ödemeler için ise takip dosyası açılacak.

Kamu tarafından yurtdışına gönderilenler için farklı bir prosedür uygulanacak. Staj, eğitim ve öğrenim adına geçici süreli yurtdışına gönderilen memurlardan ise Türk Lirası üzerinden ödeme alınacak.

Yorumlar
Kalan Karakter 800