İklimlendirme Sektöründe Sürdürülebilirlik Adımları: 25 Stratejik Hedef Belirlendi!

İSİB, iklimlendirme sektöründe sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla hazırladığı kapsamlı bir eylem planını duyurdu. "Sürdürülebilirlik Eylem Planı" adı altında açıklanan bu plan, sektörün yeşil dönüşümünü hızlandırmayı ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Güncelleme:

Plan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan bir toplantıda tanıtıldı. Toplantıya, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

6 Eylem Alanında 25 Stratejik Hedef

İSİB'in hazırladığı plan, altı ana eylem alanında toplam 25 stratejik hedef içeriyor:

  • Sektörde sürdürülebilirlik bilincini artırmak.
  • Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönetim ve denetim mekanizmaları oluşturmak.
  • Yeşil finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak.
  • Karbon ayak izini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak.
  • Toplumsal faydayı gözeten projeler geliştirmek.
  • Yeni teknolojileri benimsemek ve inovasyonu teşvik etmek.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı konuşmada, TİM olarak üç yıl önce başlattıkları sürdürülebilirlik eylem planının, bugün 27 sektörde de hayata geçirildiğini belirtti. Gültepe, sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmaların gelişmelerini raporlarla sunmaya devam ettiklerini ve önde gelen firmalarla iş birliği yaptıklarını söyledi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, planın sektördeki enerji yoğun kullanımın farkında olduklarını ve bu yüzden uzun süreçli gelişmeleri takip ederek eylem planını oluşturduklarını belirtti. Şanal, iklimlendirme sektöründe önemli fırsatlar ve tehditler olduğunu, Avrupa’daki enerji direktifleri ve yeşil mutabakat çerçevesinde fosil yakıtlardan uzaklaşma eğiliminde olduklarını vurguladı.

Isı pompaları, iç hava kalitesi çözümleri ve yalıtım gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirten Şanal, bu alanlardaki yatırımları teşvik ederek ve yeni teknolojilerin benimsenmesini sağlayarak sektörün rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şanal, Avrupa pazarında yerlerini korumak ve pazar payını kaybetmemek için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Sektörün Küresel Rekabet Gücünü Artırma Hedefi

"Sürdürülebilirlik Eylem Planı" ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yeşil dönüşüm perspektifinde adımlar atması teşvik edilecek ve sektörün uluslararası rekabet gücü artırılacak. Bu plan, Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe lider bir konuma gelmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu eylem planı, sektörün daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini sağlarken, enerji verimliliğini artıracak ve karbon ayak izini azaltacak yenilikçi çözümlerle sektörün rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800