Ne yapsak ne etsek de NEET’den kurtulsak…

NEET Nedir? Bir fikriniz var mı? Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan ve belki de sizin de içinde olduğunuz Neet hakkında hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Ancak, haberimizi okuduktan sonra Neet hakkında her şeyi bilmekle kalmayacak. Neler yapmanız gerektiğini de öğreneceksiniz.

1 7 NET GENÇLER NEET’TEN DOLAYI EVDEN ÇIKMIYOR
NET GENÇLER NEET’TEN DOLAYI EVDEN ÇIKMIYOR

Neet çeşitli sebeplerden dolayı ve eğitim hayatına atılmakta zorlanan gençler için üretilen bir kavram. Bu zorluk aynı zamanda çoğu vakit evlerinde kalmalarına neden oluyor. Peki Türkiye'de fazlasıyla mevcut olan Neet, gençlerini evlerinden çıkmak bile istemeyecek hale getiren sebepler neler?

2 7 NEET İŞSİZ AYNI ZAMANDA İŞ SAHİBİ OLMAK İSTEMEYENLERİ İFADE EDİYOR
NEET İŞSİZ AYNI ZAMANDA İŞ SAHİBİ OLMAK İSTEMEYENLERİ İFADE EDİYOR

Dünyanın farklı yerlerinde değişik terimlere sahip olan NEET kavramı son zamanlarda çokça rastlanan bir yaşam şekli olarak karşımıza çıkıyor. “Ne eğitimde ne istihdamda” (Not in Education, Employment, or Training) ifadesinin kısaltması olan NEET, işsiz olan ve eğitim veya mesleki eğitim almayı istemeyen kişileri ifade ediyor.

3 7 GENÇLER VE NETT
GENÇLER VE NETT

 16-24 yaşlarındaki gençleri daha ziyade kapsayan bu kavram, ilk olarak işsizlik oranları hakkında araştırmalar yapılırken İngiltere’de ortaya çıkmış olsa da diğer ülkelere de sıçrayarak zamanla farklı terimlerin türemesine sebep olmuş durumda.

Bunlardan birine Japonca bir kavram olan “Hikikomori”yi örnek olarak gösterebiliriz.

4 7 HİKİKOMORİ YANİ VAZGEÇME İLE BENZER DURUM
 HİKİKOMORİ YANİ VAZGEÇME İLE BENZER DURUM

Hikikomori ifadesi “geri çekilme, vazgeçme” anlamlarına geliyor ve Japonya’da yaygın olarak kullanılan bir kavram olduğu için gerçek hayatta ve birçok animede bu kavramı işleyen, yaşam şeklini benimseyen karakterler görebilmek mümkün.

Hikikomori gençlerini, herhangi bir eğitim veya iş sürecine dahil olmayan, aile ile birlikte yaşayarak kendi odasından çıkmayı reddedip sosyalleşmeye karşı olan bireyler olarak sınıflandırıyorlar. 

5 7 İSTATİSTİKLERE GÖRE TÜRKİYE’DE NEET GENÇLERİNİN SAYISI ÇOK FAZLA
İSTATİSTİKLERE GÖRE TÜRKİYE’DE NEET GENÇLERİNİN SAYISI ÇOK FAZLA

Neet gençlerinin yaygın olarak görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye’de ise “ev genci” olarak Habitat Derneği tarafından öne sürülmüş bir kavram bulunuyor. Eğitimini tamamlamış olmasına rağmen iş bulamayan gençler bu kategoriye girmekte.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)’nin yaptığı araştırmalar sonucunda NEET oranında en çok gelişme kaydeden 2. ülke Türkiye olduğunu belirtiyor. Yine de araştırmada yer alan ülkeler arasında Türkiye’deki NEET olan genç nüfusu diğer ülkelerinkinden iki kat daha fazla. Bu oranlara bakıldığında ülkemizde ciddi derecede iş ve eğitim alanında motivasyon isteksizliği olduğunu söyleyebiliriz.

6 7 GENÇLERİ NEET OLMAYA İTEN SEBEPLER NELER?
GENÇLERİ NEET OLMAYA İTEN SEBEPLER NELER?

Gençlerin Neet  olmasını tek bir sebebe bağlamak yanlış olur.

Araştırmalar sonucu engelli, mülteci olmanın yanı sıra işsizlik oranlarının fazlalığı, kırsal kesimde yaşamak, çalışma koşulları, aşırı koruyucu aile tutumları gibi etkenlerin çoğunlukta olduğunu söylemek yanlış bir kanı olmaz

Buna ek olarak gençlerin ev halkının ekonomisine bağlı olması sebebiyle eğitim veya çalışma isteğinin düşük hatta hiç olmaması onların evde kalmasına ve sosyal hayatlarından kopmasına neden olan asıl sebeplerden biri.

7 7 NEET SÜRESİ NASIL KISA TUTULABİLİR?
NEET SÜRESİ NASIL KISA TUTULABİLİR?

Araştırmacılar aynı zamanda NEET olarak geçirilen sürenin artmasına bağlı olarak iş veya eğitim hayatına atılma durumunun da zorlaşacağını belirtmekte.

Bu sürecin engellenmesi veya olabildiğince kısa tutulabilmesi için hem NEET gençlerine hem de ülke sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç bulunuyor. Sizce NEET varlığının önüne geçilebilmesi için nasıl önlemler alınabilir?

Yorumlar
Kalan Karakter 800