Nasıl Konkordato İlan Edilir?

Peki konkordato nedir? Süreç nasıl işler? Bu kişilere kefil olanların durumu ne olur? Son günlerde sık sık borcunu ödeyemeyen şirketler ve bireylerin konkordato ilan ettiğini duyuyoruz. İşte merak edilenler:
Nasıl Konkordato İlan Edilir?

Borçlarını vadesinde ödeyemeyecek durumdaki şirketler veya bireyler konkordato ilan edebiliyor. Böylece, “Borcum var ama bir müddet bana dokunmayın” diyorlar. Kabul edilirse, hiçbir alacaklı, geçici bir süre borçluya dokunamıyor. Bu devletimizin sağladığı güzel bir destek. Lakin dikkat, kefiller açıkta ve süreci suistimal edenler (sahte konkordatocular) çoğalıyor.

Konkordato Ne Demek?

Şirketlerin veya bireylerin, alacaklılara borcunu ödemesi için oluşturulan sistemdir. Kısaca bir borç yapılandırma anlaşmasıdır.

■ Kimler Konkordatoya Başvurabiliyor?

Şirketler veya bireyler. Borçlarını düzenlemek ve bu vesile ile de ödemek için zamana ihtiyacı olan herkes!

■ Masraf: Şirketlerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, alınacak bağımsız denetim raporunun masrafları ve avukatlık ücreti olarak takriben 100 bin 200 bin TL arası, Şahıslarda 10 bin-20 bin TL arası.

■ İyi niyet: Başvuranın iyi niyetli olduğu varsayılır. Borçluların finansal durumlarını düzeltip iflastan kurtulmaları ve sonrasında borçlarını ödemesi söz konusudur.

■ Dürüstlük: Borçlunun artık hakikaten yapacağı başka hiçbir çözüm kalmadıysa bu yola başvurmalı. Örneğin, borçlunun elinde satabileceği arsa, ev, araba, ziynet eşyası varsa başvurmadan satıp borcunu ödeyebilir.

■ Söz: Borçlu, borçlarının en az yüzde 50’sini ödeyeceği sözünü vermeli.

■ Üçte iki kuralı: İşin sonunda konkordatoya giren borçludan alacaklı olanların üçte ikisi ne derse o oluyor.

HACİZLER DURUYOR

Başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredilerini isteyemiyor, bu dönemde bankalara ne ana para ne de faiz ödeniyor, ipotekler satışa çıkarılamıyor yani devlet geçici koruma sağlamış oluyor.

ÖDEYEMEME RİSKİ YETERLİ

Konkordato, İflas erteleme ile karıştırılmamalı. Örneğin; iflas ertelemeye başvuracak şirketin borcunun, alacaklarından fazla olması gerekiyor. Konkordatoya başvuru için ise sadece ‘borçları ödeyememek’ ya da ‘ödeyememe riski olması’ yeterli.

KEFİLLER!

■ Eğer borçlu konkordatoya girerse, bugünkü sistemde, borçluya iyi niyet gösterip, fedakarlık edip, borcun tamamına kefil olmuş kişi tamamen tüm borçlardan sorumlu.

■ Tabiri caizse, borçlular bir fanus altında korunmaya alınırken, kefiller 'dımdızlak açıkta' kalıyor diyebiliriz.

■ Eğer alacaklılar isterse kefil olan kişiye karşı takip yapabilir, hacze gidebilirler, taciz edebilir (hukuki olmasa da). Peşine düşebilirler.

■ Herhangi birine KEFİL iseniz lütfen son durumu öğrenin. Borçlu, size haber vermeden KONKORDATO’ya gitmesin.

SUİSTİMAL ETMEYİN

Devletin borçlulara gösterdiği iyi niyetin suistimal etmeyin. Konkordato size verilmiş bir süre. Eğer borçları ödeme niyetiniz yoksa kimseyi kandırmayın. siz hayatınızı rahat rahat sürdürün diye, ülkemiz zarar görmesin.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Başvuru: Konkordato ilan edecek kişi veya şirketler Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ön projesini, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri, alacaklılar listesini ve finansal analiz raporlarını sunar.

Süreç: Mahkeme başvuruyu kabul ederse 3 aylık geçici süre verir ve sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için geçici konkordato komiseri görevlendirir. Geçici süre süre en fazla 2 ay daha uzatılabilir ve mahkeme sürecin başarıya ulaşmasının mümkün olduğu kararını verirse borçluya 1 yıllık kesin süre verir. Komiser raporuyla verilen ek 6 aylık süre ile konkordato süreci maksimum 23 ay içinde sonuçlanır.

Sonuç: İşler yolunda gider ve şirket finansal güç kazanırsa ticari hayatı devam eder. Ancak aksi durum söz konusuysa süreç iflasa doğru gider.

ÖN PROJE

Konkordato başvurusunun en önemli unsuru ‘Konkordato Ön Projesi’dir. Ön Projede;

● Borçlunun borcunu hangi oranda veya vadelerde ödemeyi öngördüğü,

● Alacaklıların alacaklarını hangi oranda veya vadede elde etmelerinin amaçlandığı,

● Borcun ödenmesi için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ve sermaye artırımı,

● Kredi temini gibi borcun ödenmesinde kullanılacak yöntemlere yer verilmelidir.

DENETİM RAPORU

50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşan işletmeler ‘Ön Proje’ye ek olarak; Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren ‘Bağımsız Denetim Raporu’ ve dayanaklarını konkordato projesine eklemelidir.

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu KurulduKurumsal Şirketleri girişimci kurumlara dönüştürecek adım: Türkiye'nin önde gelen kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi amacıyla önemli bir adım atıldı.

 

Yorumlar Üye girişi
1000
*
*
*
* Mesajınızın sorumluluğu size aittir
Benzer Haberler
listelemeye devam et
Üye Ol