Kaç yaşında sigortalı olunur? Çocuklar için sigorta yaş sınırı kaç?

EYT düzenlemesi sonrası sigorta giriş yılı herkes için büyük önem kazandı. Çocuk yaştayken sigortalı bir işte kısa süre çalışan birçok kişi aradan geçen sürede çalışmaya devam ettiyse 40'lı yaşların başında emekliliğe hak kazandı. Peki,18 yaşından küçükler sigortalı olabiliyor mu?

Güncelleme:

Bir işte sigortalı olarak çalışabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak temel kriterlerden biridir ancak bazı hallerde, yasal olarak 15 yaşında itibaren sigortalı olarak çalışma hayatına başlanması mümkündür. Mesela bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmamaktadır. Ancak 18 yaş altı çocukların ilgili yasa gereği haftada en fazla 35 saat çalıştırılabileceği de unutulmamalıdır. Sigorta başlangıç işlemleri ise yaş sınırına ve grubuna göre değişmiyor. Hangi yaşta olunduğuna bakılmaksızın prim ödemeleri normal çalışanlarla aynı şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu statüde olan bir kişinin sigortalı olabilmesi için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışmayı gerektirmektedir.
Ancak kendileri için ve bağımsız çalışan ile, kamu görevlisi statüsünde çalışacak kişiler 18 yaşından sonra sigortalı sayılabiliyorlar

Çocuklar İçin Sigorta Yaş Sınırı

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Çırakların Sigortalılığı

5510 sayılı Kanun uyarınca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılırlar. 6111 sayılı kanun ile de Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden prime esas kazançları prime esas kazanç alt sınırından fazla olmayan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmış ve aynı Kanunla saha önce sigorta kapsamında olmayan zorunlu stajyerler 5510 sayılı Kanun ile kısmen sigortalılar kapsamına alınmıştır.

Etiketler sigorta
Yorumlar
Kalan Karakter 800