Girişim için sermaye nasıl bulunur, ne kadar olmalı?

Fikriniz var, iş planınız hazır, pazarınız belli. Girişimci olmak için temel şartlara sahipsiniz. Ancak yatırımı ya da parayı bulmakta sıkıntı yaşıyorsanız, finansman sağlama adımlarına yönelmeniz şart. Peki bir girişime nasıl para kaynağı sağlanır ve ne kadar sermaye gerekir?

1 10 İHTİYAÇLARI TESPİT ETME VE KARŞILAMA

Girişimci, toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesi ve sunulması gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlenmektedir. Girişimcilerin geliştirdiği iş fikirleri paralelinde bir araya getirilen kaynaklar ortaya işletmeleri, işletmeler ise ihtiyaç duyduğumuz malları ve hizmetleri üretirler. Bu ürünlerin niteliği ve ihtiyaçlarımızı karşılama düzeyi girişimcinin niteliğine bağlı olarak değişecektir. Girişimcinin, toplumun ihtiyaçlarını tespit etme ve bunları karşılama yeteneği yükseldiğinde pazara sunulan ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliği de artacaktır.

2 10 MÜŞTERİNİN BEĞENİSİ KAZANMAK

Girişimin bu ticari amaçlara ulaşabilmesi için ise, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetler yoluyla tatmin sağlaması gereklidir. Dolayısıyla girişimci, ürün ve hizmetlerini rakiplerinden daha iyi veya daha farklı şekilde sunduğu ölçüde müşterilerinin beğenisini kazanacak ürün ve hizmetleri piyasada talep edilecektir. Bu talep ölçüsünde de faaliyetlerini devam ettirebilecek, kâr elde edecek, büyüyecektir. Dolayısıyla iyi bir girişimin olmazsa olmaz koşulu, ürettiği ürün ve hizmet yoluyla müşterilerinin beğenisini kazanmak olmasıdır.

3 10 GİRİŞİM SERMAYESİ NASIL HESAPLANIR?

Girişimcilikte başarısız olma tehlikesi de vardır ve başarısızlığı temel nedenlerinden biri de finansal kaynak yetersizliğidir. Bu nedenle girişimcinin yeterli sermayeyle yola çıkması ve yatırım alması çok önemlidir. Ülkemizde mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon TL'ye yaklaşabilir. Bu kapsamda girişimciliğin ilk adımlarında maksimum 3 milyon liraya ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Tabii girişim sermayesi yapılacak işe ve kullanılacak teknolojiye göre değişecektir.

4 10 GİRİŞİM SERMAYESİ NASIL BULUNUR?

Sermaye ve finansman sağlamak için de aşağıdaki yollar denenebilir:

5 10 KENDİ FİNANSMANINI SAĞLAMA

Başka bir işten edindiğinizi tasarrufları veya geliri kullanmak veya işletme giderlerini ödemek için kişisel bireysel kredi çekmek.

6 10 ARKADAŞLAR VE AİLE

Arkadaşlarınızdan veya aile üyelerinizden işletmenize yatırım yapmalarını istemek. Size kredi teklif edebilirler ve sizin de bu krediyi geri ödemek için anlaşma yapmanız gerekebilir.

7 10 KREDİ ALMAYA HAK KAZANMAK

Bir finans kurumundan işletme kredisi çekmek. Kredi almaya hak kazanmak için iyi bir kredi derecesine, güçlü bir iş planına ve kredi almaya uygun bir iş geliri veya kişisel gelire sahip olmanız gerekir. Kendi başınıza kredi alma hakkınız yoksa sizinle birlikte borcundan müştereken sorumlu olmayı kabul eden ve bunu yapamıyorsanız borcun geri ödenmesine yardımcı olacak bir ortak imzalayıcı bulmayı değerlendirin.

8 10 YATIRIMCILAR

Melek yatırımcılardan veya girişim sermaye fonlarından para temin etmek. Girişim sermayesi şirketleri, işletmede özsermaye veya kısmi sahiplik karşılığında genç şirketlere doğrudan yatırım yaparlar. Melek yatırımcılar aynı zamanda genellikle özsermaye karşılığında yeni işletmelere de yatırım yaparlar.

9 10 SATICI FİNANSMANI

Kurulu bir işletme satın alıyorsanız, satıcı satın alımı finanse etmeyi ve size para temin etmeyi teklif edebilir. İşletmenin asıl sahibi, şirketini satın alan kişiye borç para verir. Bu sayede yeni şirket sahibi, yeni şirketteki sahipliğini uzun süre finanse edebilir. Sonrasında alıcı, kabul edilen şartlara göre krediyi öder.

10 10 KİTLESEL FONLAMA

Katkıda bulunan ve karşılığında bir değer alan çok sayıda kişiden para toplamayı ifade eder (ürününüzün ön siparişini vermek veya bir günlüğüne iş merkezini ziyaret etmek gibi). Krediyi geri ödeyerek şirketin tam sahipliğini sürdürmeyi isteyip istemediğiniz veya fikrinize yatırım yapılması karşılığında kontrolden belirli ölçüde caymak isteyip istemediğiniz gibi tüm seçeneklerin artılarını ve eksilerini değerlendirmelisiniz.

Yorumlar
Kalan Karakter 800